ADVERTISEMENT

Horoscope 2023 in Tamil | Yearly astrology for Mesham - Aries :


Current Date&Time : 28-01-2023 15:04:19 IST (GMT +05.30 Hrs)

Current Transit Chart

Jupiter Moon Rahu Asc
Mars
Venus Saturn RASI
Sun
Mercury Kethu

Sun transiting house: 10

Success in undertakings. இராசிக்கு பத்தில் சூரியன் வருவதால் பண வருவாய் அதிகரித்தல், கல்வி தேர்ச்சி, வாகனம் வாங்குதல், ஆபரண சேர்க்கை, அரசாங்க ஆதரவு, நண்பர்களின் உதவி போன்ற நற்பலன்களை எதிர்பார்க்கலாம்.

The sun transits your 10th house from the moon sign or Rasi. This will help you accomplish your desire and plans, and success will attend on all kinds of undertakings. Success in education, religious inclinations, procurement of new vehicles, improvement in earning capacity, religious/charity work, family harmony, attainment of gold, silver and garments, help from government authorities, help from friends are expected during this period.

Sun aspects house 4. Result of this aspect is Bad. Loss of comfort

Sun is in enemy sign and may not be able to produce good results.


Moon transiting house: 1

Good fortune. தற்போது சந்திரன் தங்கள் ஜன்ம ராசியில் சஞ்சரிக்கிறார். இதனால் உயர்போகம், சந்ததி விருத்தி, தந்திர மந்திர சித்தி, வாகன யோகம், பெரியோர் நேசம், பதவி உயர்வு, ராஜ் யோகம், மனதிருப்தி, பண வரவு, உடல் ஒளி பெறல் போன்றவை ஏற்படும். பயணங்கள் மேற்கொள்வீர்கள். பல சாஸ்திரங்களில் ஆராய்ச்சியும் தேர்ச்சியும் ஏற்படும். புத்தி சாதுரியம், வாக்கு வன்மைகள் ஏற்படும். பாக்கிய விருத்தி உண்டாகிறது. வேளா வேளைக்கு தரமான உணவும் கிடைக்கும். சுகந்த பரிமள வாசனாதி திரவியங்களும் சேரும். குடும்ப சுகத்தில் திருப்தி ஏற்படும். புத்தாடை, அணிகலன்கள் அணிவீர்.

Presently Moon transits your moon sign or Rasi. This indicates beneficial results including excellent food, bed and clothes. Also this transit will result in health, enjoyment, success in tantric practice, help from elders, promotion, monetary gains, journeys and good speech. Delicious and timely food, perfumes, garments and ornaments will be acquired during this time.

Moon aspects house 7. Result of this aspect is Good. Income, government help

Moon is in enemy sign and may not be able to produce good results.


Mercury transiting house: 9

Obstacles to undertakings. ராசிக்கு 9ல் புதன் வருவதால் ஆராய்ந்து முடிவெடுக்கும் திறன் குறையும்.பண இழப்பு,எதிரிகளால் கஷ்டம்,பயன் தராத முயற்சி, வீண் அலைச்சல் போன்ற அசுப பலன்களை எதிர்பார்க்கலாம்.

Mercury transits the 9th house from your moon sign or Rasi. This indicates that you will meet with obstacles in your work. Judgement capacity will decrease, loss of money, poverty, skin diseases, many difficulties, failure and obstacles in works, trouble from enemies, physical fatigue, unwanted, useless travels, fruitless labour and likely bad results will be experienced during the transit of ninth house by mercury.

Mercury aspects house 3. Result of this aspect is Bad. Enemity, discomfort

Mercury in malefic position. Mercury transiting Vedha position to good position 6.


Venus transiting house: 11

Gain of wealth. ராசிக்கு 11-ல் சுக்கிரன் வருவதால் வீரம், புகழ் ஓங்கும். எல்லா காரியங்களும் வெற்றியடையும், உயர்தரமான சுவையான உணவை உண்டு மகிழ்வீர்கள், செல்வம், இசையில் புலமை, கல்வியில் பண்டிதன், பூமி, வீடு கிடைக்கபெறுவீர்கள். 11 ஆம் ராசி சார ராசியானால் வெளிநாட்டு பயணங்களும் அதனால் ஆதாயமும் ஏற்படும். அணைத்து வழிகளிலும் லாபம் பண வரவு, தாம்பத்திய சுகம் போன்ற நற்பலன்கள் ராசிக்கு 11 ல் சுக்கிரன் சஞ்சாரம் செய்யும்போது ஏற்படும்.

Venus transits the 11th house from your moon sign or Rasi. This indicates you will get wealth of your friends and also get perfumes and clothes. Income will be good, reputation will increase. There will be success in all undertakings, high quality tasty food will be available, jewels and ornaments will reach you, you will be good in satisfying wife, talent in music and similar arts will be shown and will be used earn money, Will be good educated. land and properties can be acquired in this period, If Venus is located in movable sign there may be chances of foreign travles. Income will come from various sources and generally prosperous situation will prevail. Bank balance will improve and Income tax may be payable by you. Similar unwanted results will happen.

Venus aspects house 5. Result of this aspect is Bad. Not good for children


Mars transiting house: 2

Loss of wealth. Mars transits the 2nd house from moon sign or Rasi. This not a favourable transit and indicates displeasure from Government and suffering from quarrels, from enemies and disgrace is indicated. Fear from thieves and affliction of body with bilious and windy complaints is also indicated. Loss of wealth/property, loss of prestige, diseases in eyes and face, mental anguish, loss in agriculture and farming, displeasure with family, wife and children, failure in education, severe fever, enmity, quarrels with others and likely bad results are expected during this transit.

Mars aspects house 8. Result of this aspect is Bad. Injury/wound due to weapons

Mars in malefic position.


Jupiter transiting house: 12

Loss of wealth. ராசிக்கு 12 ஆம் இடத்தில் வரும் குரு பகவான் கட்டய வெளியூர் வாசம், உத்தியோகம் பறிபோதல்,வறுமை,நோய்,வேற்று பெண் தொடர்பு,பகைவர் சூழ்ச்சியால் குடுபத்தினருக்கு ஆபத்து,தான தர்மத்தால் சொத்து கரைதல்,வெளிநாட்டு பயண வாய்ப்பு ஆகிய பலன்களை எதிர்பார்க்கலாம். மேலும் குரு பகவான் ராசிக்கு நான்கமிடத்தை பார்ப்பதால் தாயாரின் ஆரோக்கியம் சிறக்கும், வீடு வாகன வகையில் முன்னேற்றம், உயர் கல்வியில் வெற்றி கிடைக்கும். எட்டாமிடத்தை பார்ப்பதால் வம்பு வழக்குகளை முடிந்தவரை தவிருங்கள்.

Jupiter transits the 12th house from your moon sign or Rasi. This indicates suffering and grief in journey. Compulsory expulsion from home. Loss of position, poverty, danger to life, expenses on good accounts, extra marital affairs and loss of money on that account, Loss of property, foreign travels are expected. Money will be lost through donations etc.

Jupiter aspects house 6. Result of this aspect is

Jupiter in malefic position. Jupiter transiting Vedha position to good position 2. The bad results are obstructed to some extent by Mars

Jupiter is ruling and will improve the good results


Saturn transiting house: 11

Inflow of wealth, varied comforts. Saturn transits the 11th house from your moon sign or Rasi. This is highly beneficial position. Monetary gains are expected. Money will come from multiple sources, cure from diseases, increased vitality, attainment of jobs in government, birth of female child, increased popularity name and fame, commanding positions, increased sexual desire and satisfaction, acquiring property of others, profit from all business undertakings, new friends are the possible results of this transit. There may be no deficiency in material satisfaction, all household articles will be filled in house. Thus Saturn is helpful during this 2.5 years.

Saturn aspects house 5. Result of this aspect is

Saturn is ruling and will improve the good results


Rahu transiting house: 1

பதவி உயர்வு அல்லது உயர் பதவி

கல்வித் தகுதிக்கும், அனுபவத்திற்கும் தொடர்பு படுத்தப்படாமல், உயர் பதவி உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும்.

அரசுகளிடமிருந்து பயன்கள் பெறுவீர்கள்.

செவ்வாயும், சனி மற்றும் கேது ஆகியவை திறன் குறைந்து உங்களின் இராசியில் பயனித்தால் ராகு இந்த இராசிக்கு தீங்கு விளைவிக்கும்..

ராகுவின் சாதகமான சஞ்சாரம் புதிய சொத்துகளைச் சேர்க்கும். குடியிருக்கும் வீட்டினில் பராமரிப்பு பணிகளைச் செய்வது, வீட்டினை அழகு படுத்துவீர்கள். பூர்வீகச் சொத்துப் பிரச்னைகள் முடிவிற்கு வரும். உறவினர்களிடம் மனஸ்தாபம் உண்டானாலும் அதைப்பற்றிக் கவலைப்பட வேண்டாம். நாளடைவில் உங்களிடம் உறவினர்களிடம் மீண்டும் வந்து சேருவர். வாகனத்தில் மித வேகம் பின்பற்றவும்.

Rahu aspects house 7. Result of this aspect is

Rahu in malefic position.

Rahu is in enemy sign and may not be able to produce good results.


Kethu transiting house: 7

அறிவாற்றலையும் அதிகப்படுத்துவார்

உங்களின் தோற்றப்பொலிவைக் கூட்டுவதுடன், அறிவாற்றலையும் அதிகப்படுத்துவார். பிரபலங்களின் அறிமுகமும் கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் வருங்கால நலனுக்காகச் சிலவற்றைச் செய்து முடிப்பீர்கள். உடன்பிறந்த வர்கள் ஒத்துழைப்பார்கள். 7-ம் வீட்டில் கேது அமர்வதால் கணவன் மனைவிக்குள் அவ்வப்போது காரசாரமான விவாதங்கள் வந்துபோகும். ஒருவருக்கொருவர் சந்தேகப் படுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

Kethu aspects house 1. Result of this aspect is

Kethu in malefic position.



ஒவ்வொறு இராசியிலும் கோள்கள் பயணிக்கும் ஊழி அளவு:

ஞாயிறு Sun - 1 திங்கள் - 1 month

நிலவு Moon - 2 நாட்களும் 6 மணி நேரமும் - Two Days and 6 hours

செவ்வாய் Mars - 45 நாட்கள் 45 days

அறிவன் (புதன்) Mercury - 1 திங்கள் அளவு 1 month

வியாழன் (குரு) Jupiter - 1 ஆண்டு 1 year

காரி (சனி) Saturn - 2 ஆண்டுகளும் 6 திங்கள்களும் 2 years and 6 months

வெள்ளி (சுக்கிரன்) Venus - 1 திங்கள் அளவு 1 month

ராகு Rahu - ஒரு ஆண்டும் 6 திங்கள்களும் One year and 6 months

கேது Kethu - ஒரு ஆண்டும் 6 திங்கள்களும் One Year and 6 months



ADVERTISEMENT

Shopping

  

Sarvashtaka Varga
Chart Calculator


Jaimini Astrology
Karaka Calculator


Upagraha Calculation
Kulikan, Mandi, Dhooma Calculator


Pancha Patchi Sastram
Agathiyar AruLiya


Find Jathaga Yogam
ஜாதக யோகங்கள் - தமிழ்


Chinese Gender Predictor
Guess Male or Female


Mayan Gender Predictor
Mayan way of finding Gender


Shettles Method
Gender Predictor


Chandra Yogam Calculator
Find Anba, Sunaba, Gajakesari yogams


Surya Yogam Calculator
Find Baskara, Putha Adithya yogam


Panch Mahapurush Yogam Calculator
Find Malavya, Amoka yogam etc.,


Rudraksha for Rashi
Which Rudraksha best for me?


Ratna / Ratan for Rashi
Which gemstone best for me?


Learn Astrology