ADVERTISEMENT

Horoscope 2023 in Tamil | Yearly astrology for Mithunam - Gemini :


Current Date&Time : 28-01-2023 16:02:12 IST (GMT +05.30 Hrs)

Current Transit Chart

Jupiter Moon Rahu Mars Asc
Venus Saturn RASI
Sun
Mercury Kethu

Sun transiting house: 8

Humiliation, disease. எட்டாம் இடத்திலுள்ள சூரியனால் காரியத்தடை, வீண் வழக்கு, தலை நோய் ஏற்படும், விபத்து கண்டம், உயிர் பயம், வெப்பத்தால் ஏற்படும் நோய்,அரசாங்க விரோதம், பண வரவு குறைதல் போன்ற கெடுதலான பலன்கள் ஏற்படும்.

The sun transits the eighth house from your moon sign or Rasi. This transit results in quarrels with friends, diseases, high blood pressure, royal and official displeasure. Obstacles in undertakings, litigation, fear, head ailments, expulsion from home, fear of death, eye diseases, danger to children, monetary problems, displeasure with government, heat related ailments are the results of suns occupation of eighth house.

Sun aspects house 2. Result of this aspect is Bad. Loss of wealth and fear

Sun in malefic position.

Sun is in enemy sign and may not be able to produce good results.


Moon transiting house: 11

Gains, happiness. ராசிக்கு 11ல் உள்ள சந்திரனால் எல்லா வகையிலும் நன்மை ஏற்படும். பெண்களால் லாபமும் விரும்பிய ஸ்திரீ போகமும் கிடைக்கலாம். நோய்கள் நீங்கி நலம் பெறுவீர்கள். பிறருக்கு உபகாரம் செய்வீர்கள். கல்வியில் வெற்றி பெறுவீர்கள். பெரும் சந்தோசம் உண்டாகும். போஜன சுகம் ஏற்படும். பிரிந்த குடும்பத்தினருடன் சேர்தல் அதனால் மகிழ்ச்சி ஏற்படும்.

Moon transits the 11th house from your moon sign or Rasi. This indicates that you will enjoy prosperity, will get wealth and new friends. Monetary gains, profits through women, sexual enjoyments, success in education, delicious food, reconciliation with separated family members and happiness on that account, freedom from diseases are the likely results of the transit of eleventh house by moon.

Moon aspects house 5. Result of this aspect is Bad. fear

The beneficial result of Moon is obstructed by the Vedha caused by Sun at house 8. So the good results are somehow reduced or completely absent.

Moon is in enemy sign and may not be able to produce good results.


Mercury transiting house: 7

Quarrels. ராசிக்கு 7 ல் புதன் வரும்போது வீட்டில் நிம்மதி கெடுதல், மனைவிக்கு உடல் நலன் கெடுதல், மகிழ்ச்சி இன்மை, கூட்டாளிகளால் ஏமாற்றபடுவ்து போன்ற அசுப பலன்கள் ஏற்படும்.

Mercury transits the 7th house from your moon sign or Rasi. This indicates that your appearance becomes less bright and there will be quarrels. Decrease of sexual enjoyment, loss of domestic peace, poverty, health of the spouse will spoil, demise of close relatives, both husband and wife will subject to ill-health, untimely food, cheating by business partners or friends, objectives and desires will not be fulfilled.

Mercury aspects house 1. Result of this aspect is Bad. Loss of wealth, compulsions

Mercury in malefic position.


Venus transiting house: 9

Varied comforts. ராசிக்கும் 9-ல் சுக்கிரன் வருவதால் விலை உயர்ந்த ஆடை, ஆபரணங்கள் பொழுதுபோக்கு சாதனங்கள் கிடைக்கபெறுவீர்கள். செல்வம் சேரும், அன்னதானம் மற்றும் புண்ணிய காரியங்களில் ஈடுபடுவீர்கள், கொடை வள்ளல் ஒருவர் நண்பராக உங்களுக்கு கிடைப்பார்.திருமணம்,வெளிநாட்டு பயணம்,வெளிநாட்டில் காதல் திருமணம்,புனித யாத்திரை,நல்ல குரு கிடைத்தல் போன்ற சுப பலன்கள் ஏற்படும்.

Venus transits the 9th house from your moon sign or Rasi. This is a favouralbe transit for Venus and indicates you will become virtuous, happy and wealthy and will get plenty of clothes. You will get precious clothes and ornaments, articles of entertainment. Health and wealth will improve. You may involve in philanthropic activities. May get acquaintance of rich and good hearted person who may be behind your success. You will be religiously inclined. This period is good for your father. Foreign travels and love marriage in foreign is possible. May undertake many pilgrimages to holy places. Economic conditions will improve. May get acquaintance of good natured mentor who may enlighten your future.

Venus aspects house 3. Result of this aspect is Good. sexual satisfaction

The beneficial result of Venus is obstructed by the Vedha caused by Moon at house 11. So the good results are somehow reduced or completely absent.The beneficial result of Venus is obstructed by the Vedha caused by Rahu at house 11. So the good results are somehow reduced or completely absent.


Mars transiting house: 12

Loss of wealth. Mars transits the 12th house from your moon sign or Rasi. This is not auspicious position and you may suffer from various expenses, troubles, diseases of the eye, pinpricks from an angry wife, from bilious complaints and various other worries.Unwanted expenditures, Unwanted foreign trip and difficulties there. Quarrels with family members and spouse, danger from sharp weapons, fall from height, fractures, blood disorders, eye diseases and afflictions, poverty, debts, and other harmful effects are realized during the transit of twelfth house from Rasi by Mars

Mars aspects house 6. Result of this aspect is Good. Gain of wealth, success

Mars in malefic position. Mars transiting Vedha position to good position 3.


Jupiter transiting house: 10

Apprehensions about career. ஒன்பதாமிடத்தில் 1 வருடமாக நற்பலன் கொடுத்த குரு பகவான் ராசிக்கு 10 ஆம் இடத்தில் சஞ்சரிக்கிறார். இதில் சில சோதனைகளை தருவார். எல்லாவற்றிற்கும் பிறர் உதவியை எதிர்பார்த்தல், பதவி பறிபோதல், ஆரோக்கியம் கெடுதல், கண் சம்பந்தமான நோய்கள்,மன உடல் சோர்வு,வெளியூருக்கு இட மாற்றம், சந்ததிக்கு அரிஷ்டம் போன்ற அசுப பலன்கள் ஏற்படலாம். மேலும் குரு பகவான் இரண்டமிடமான தன ஸ்தானத்தையும், நான்காமிடமான மாத்ரு ஸ்தானத்தையும்,ஆறமிடமான ரோக ஸ்தானத்தையும் பார்க்கிறார். இதனால் குடும்ப வாழ்வில் மகிழ்ச்சி, பண வரவு, பழைய கடன்கள் வசூலாதல்,தாயாரின் உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படுதல், வீடு வாகனம் வாங்கும் வாய்ப்பு, கல்வியில் வெற்றி போன்ற பலன்களை வழங்குவார்.

Jupiter transits the 10th house from your moon sign or Rasi. This is not a favourable positions and indicates you will quit your place and suffer loss of health and wealth. Care must be taken in every action since Jupiter's position is not good. May face problems in job and may lose it. Health may suffer. Eye diseases are expected, physical and mental fatigue, displacement of residence, danger to children, lose of property, death of close relative are the bad results of this transit. This one year period is not favorable to your job or profession. So don't be aggressive in office or whatever field you are working in.

Jupiter aspects house 4. Result of this aspect is

Jupiter in malefic position. Jupiter transiting Vedha position to good position 9. The bad results are obstructed to some extent by Venus The bad results are obstructed to some extent by Saturn

Jupiter is ruling and will improve the good results


Saturn transiting house: 9

Harm to father. Saturn transits the 9th house from your moon sign or Rasi. This is not a favourable position for saturn. You will be separated from wife and children will travel on foot in a pitiable condition. You will suffer from hatred, chest pain, imprisonment and in consequence will not properly observe the daily duties. Expenses and loss, failure or obstacles in charity works, there may be necessary to do last rites to father or equivalent relative. Loss of happiness, several kind of diseases, danger of accidents, difficulty in earning money, loss of good opportunities, lack of luck, involvement in bad karma, loss of belief in god are the possible results of this transit. According to some Tamil Jyotisha books there will be good time for the native and there will be success in undertakings, acquaintance of women, name and fame, commanding positions, servants, good food etc.

Saturn aspects house 3. Result of this aspect is

Saturn in malefic position. Saturn transiting Vedha position to good position 6.

Saturn is ruling and will improve the good results


Rahu transiting house: 11

வெற்றியைத் தரும்

வெற்றியைத் தரும் 11ம் இடத்தில் வந்து அமரவுள்ள ராகு உங்கள் செயல்களில் அசாத்தியமான வெற்றியைப் பெற்றுத் தருவார். மனதில் நினைத்ததை செயல்படுத்துவதில் வேகம் காட்டுவீர்கள். கேதுவினால் விவேகமும், ராகுவினால் வேகமும் இணைவதால் எல்லா விஷயங்களிலும் சாதகமான பலன் கிடைக்கும். ராகு லாப ஸ்தானத்தில் அமர்வதால் சிறப்பான தனலாபம் உண்டு.

பல்வேறு வழிகளில் பொருள் வரவு இருந்து வரும். சேமிப்புகள் உயரும். பூர்வீக சொத்துக்களில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் விலகி ஆதாயம் காண்பீர்கள். 11ம் இடத்து ராகு அயல்நாட்டுப் பிரயாணத்திற்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தித் தருவார். பெண்கள் வழியில் ஒரு சில நன்மைகள் உண்டு. மொத்தத்தில் வருகின்ற ஒன்றரை வருட காலமும் சிறப்பான நற்பலன்களைத் தரும் வகையில் அமைந்துள்ளது.

இப்போது உங்கள் ராசிக்கு லாப வீட்டுக்கு வருவதால் தன்னம்பிக்கையையும் பண வரவையும் கொடுப்பதுடன் வீண் செலவுகளையும் குறைப்பார். சவாலான காரியங்களைக்கூட சர்வ சாதாரணமாக இனிச் செய்து முடிப்பீர்கள். கலகம், கலாட்டாவாக இருந்த குடும்பத்தில் இனி அமைதி திரும்பும்.

உங்கள் வார்த்தைக்கு மதிப்பு கூடும். குழந்தை இல்லாத தம்பதியர்களுக்குக் குழந்தை பாக்கியம் கிட்டும். கடனை அடைத்து முடிப்பீர்கள். பிள்ளைகள் கெட்ட நண்பர்களிடமிருந்து விலகுவார்கள். உயர்கல்வியில் வெற்றி பெறுவார்கள். மகனின் அடிமனத்தில் இருக்கும் தனித் திறமைகளைக் கண்டுபிடித்து உற்சாகப்படுத்துவீர்கள். மகளுக்கு நல்ல இடத்தில் வரன் அமையும். அரைகுறை யாக நின்றுபோன பல வேலைகள் உடனே முடியும்.

Rahu aspects house 5. Result of this aspect is

The beneficial result of Rahu is obstructed by the Vedha caused by Kethu at house 5. So the good results are somehow reduced or completely absent.

Rahu is in enemy sign and may not be able to produce good results.


Kethu transiting house: 5

பிள்ளைகளால் பெருமையடைவீர்கள்

பிள்ளைகளால் அலைச்சலும் செலவுகளும் உண்டு. கர்ப்பிணிப் பெண்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். சேமித்து வைத்த காசில் சொந்தமாக ஒரு வீட்டை வாங்குவீர்கள்.

Kethu aspects house 11. Result of this aspect is

Kethu in malefic position. Kethu transiting Vedha position to good position 11. The bad results are obstructed to some extent by Moon The bad results are obstructed to some extent by Rahuஒவ்வொறு இராசியிலும் கோள்கள் பயணிக்கும் ஊழி அளவு:

ஞாயிறு Sun - 1 திங்கள் - 1 month

நிலவு Moon - 2 நாட்களும் 6 மணி நேரமும் - Two Days and 6 hours

செவ்வாய் Mars - 45 நாட்கள் 45 days

அறிவன் (புதன்) Mercury - 1 திங்கள் அளவு 1 month

வியாழன் (குரு) Jupiter - 1 ஆண்டு 1 year

காரி (சனி) Saturn - 2 ஆண்டுகளும் 6 திங்கள்களும் 2 years and 6 months

வெள்ளி (சுக்கிரன்) Venus - 1 திங்கள் அளவு 1 month

ராகு Rahu - ஒரு ஆண்டும் 6 திங்கள்களும் One year and 6 months

கேது Kethu - ஒரு ஆண்டும் 6 திங்கள்களும் One Year and 6 monthsADVERTISEMENT

Shopping

  

Sarvashtaka Varga
Chart Calculator


Jaimini Astrology
Karaka Calculator


Upagraha Calculation
Kulikan, Mandi, Dhooma Calculator


Pancha Patchi Sastram
Agathiyar AruLiya


Find Jathaga Yogam
ஜாதக யோகங்கள் - தமிழ்


Chinese Gender Predictor
Guess Male or Female


Mayan Gender Predictor
Mayan way of finding Gender


Shettles Method
Gender Predictor


Chandra Yogam Calculator
Find Anba, Sunaba, Gajakesari yogams


Surya Yogam Calculator
Find Baskara, Putha Adithya yogam


Panch Mahapurush Yogam Calculator
Find Malavya, Amoka yogam etc.,


Rudraksha for Rashi
Which Rudraksha best for me?


Ratna / Ratan for Rashi
Which gemstone best for me?


Learn Astrology