ADVERTISEMENT

Horoscope 2020 in Tamil | Yearly astrology for Mithunam - Gemini :


Current Date&Time : 06-08-2020 01:13:45 IST (GMT +05.30 Hrs)

Current Transit Chart

Mars Asc
Venus Rahu
Moon RASISun Mercury
Saturn(R)
Jupiter(R) Kethu

Sun transiting house: 2

Loss of wealth. இரண்டாம் வீட்டில் உள்ள சூரியன் கண்,தலை நோய், மனைவியிடம் மனஸ்தாபம்,பிரிவு,பண விரையம்,தொழிலில் நஷ்டம் இவற்றை தரலாம்.

Presently the Sun transits the second house from birth sign or Rasi. This position of Sun indicates loss of wealth. You will suffer deceit and you will have full of financial worries. Eye and head diseases, discord with wife/husband, anger, fear from government, loss of money, loss in business is expected.

Sun aspects house 8. Result of this aspect is Bad. Difficulties and disease

Sun in malefic position.

Sun is in enemy sign and may not be able to produce good results.


Moon transiting house: 9

Ill health. பாக்கிய விருத்தி, தெய்வ பக்தி, தெய்வ நம்பிக்கை ஆகியவை ஏற்படும். மனைவி கருதரிப்பார் அல்லது குழந்தை பிறக்கும். காம இச்சை அதிகமாகும். புகழ் ஓங்கும். புண்ணிய காரியங்களில் ஈடுபாடு ஏற்படும். கோவில் திருப்பணிகளில் ஈடுபடுவீர்கள். சுகம், சந்தோசம், உல்லாச பயணங்கள் ஏற்படும்.

Moon transits the 9th house from your moon sign or Rasi. This will give pain of mind, chest pain, fatigue of body and the like. Religious inclinations, desire in visiting temples and holy places, undertaking charitable works, happy from journeys, increase of sexual desire and likely conception of wife or childbirth are the results predicted for this transit.

Moon aspects house 3. Result of this aspect is Good. Success in undertakings. Income

Moon in malefic position. Moon transiting Vedha position to good position 3.

Moon is in enemy sign and may not be able to produce good results.


Mercury transiting house: 2

Gain of wealth. ராசிக்கு 2 ல் புதன் வரும்போது சொத்து கை நழுவுதல், எல்லாருடனும் பகை, நிம்மதி குறைவு, நோய், பண விரையம் போன்ற தீய பலன்களே ஏற்படும்.

Mercury transits the 2nd house from your moon sign or Rasi. This indicates suffering from disgrace but this position will give you gains, success and wealth. Loss of pride and self respect, loss of property, anger, wont respect ohters. According to Brihat Samhita even though Mercury is harmful in second house, there will be gain of wealth during this period. Another school of thought tells that Mercury is very harmful and give disease, quarrels, fear of death during the transit of second house.

Mercury aspects house 8. Result of this aspect is Good. Gain of wealth


Venus transiting house: 1

Physical pleasure. ஜன்ம ராசியில் சுக்கிரன் சஞ்சரிக்கும்போது பொன்,பொருள் சேரும்.இல்லற சுகம் நிறைவாக கிடைக்கும்.கல்வியில் வெற்றி,கணித திறமை,சுவையான உணவு,நல்ல தூக்கம், ஆடை அணிகலன்கள் போன்ற ஐம்புலன் இன்பங்களை நிறைவாக அனுபவிப்பீர்கள்.

Venus transits your Janma Rasi. This indicates you will enjoy excellent perfumes, flowers, clothes, houses, bed, meals and women. Acquisition of jewels, sexual enjoyment will be experienced during this period. You will also get high-class vehicles, success in education especially mathematics. All kinds of sensual enjoyment, whatever enjoyments are available for the five senses will be achieved. Bed pleasure, clothes, ornaments, fragrances, timely and tasty food will be enjoyed by you during this time. Acquaintance of women (if your are women, men), promotion in career are also predicted for transit first house be Venus.

Venus aspects house 7. Result of this aspect is Good. Happiness from women

The beneficial result of Venus is obstructed by the Vedha caused by Saturn at house 8. So the good results are somehow reduced or completely absent.


Mars transiting house: 10

Obstacls, physical exertion. Mars transits the 10th house from your moon sign or Rasi. This transit indicates financial gains, amounts due will be realised, success will attend on your ventures. Business will improve. There will be obstacles to all undertakings. Failures in undertakings, agony due to diseases, disturbance from enemies, danger from weapons, loss/theft of valuables are expected. Unexpected foreign travel and gain of money is also predicted. Fire accidents and machinery accidents are expected.

Mars aspects house 4. Result of this aspect is Bad. Fear of enemy, stomach ailments

Mars in malefic position.

Mars is in enemy sign and may not be able to produce good results.


Jupiter transiting house: 7

Comforts from wife. ராசிக்கு 7 ல் குரு வருவதால் மனைவி மூலம் மகிழ்ச்சி, செல்வ நிலை உயர்வு, அரசாங்கத்தின் மூலம் ஆதாயம்,உயர்ந்த வாகனம் (கார்) கிடைக்கும், கல்வியில் தேர்ச்சி, புனித பயணம் மேற்கொள்வது, வியாபார சம்பந்தமாக வெளிநாட்டு பயணம்,குழந்தை பிறப்பு,பேச்சு சாதுர்யம்,விரும்பிய பொருட்களை பெறுதல், இப்படி எல்லா வகையிலும் ஏழாமிடத்தில் குரு பகவான் கொடுப்பார்.

Jupiter's transits the 7th house from your moon sign or Rasi. This indicates you will enjoy good bed, the company of an excellent woman, wealth, good meals, flowers, conveyance. Your speech and intelligence will improve. Senventh house transit of Jupiter gives comforts from spouse. Increased wealth, rewards/benefits from government, attainment of vehicles, happiness from wife, success in education, pilgrimages, business related foreign travels, birth of children, attainment of clothes and ornaments, tasty food,good fragrances, drinks, increased physical attraction, monetary gains and similar good results are predicted during this transit.

Jupiter aspects house 1. Result of this aspect is

Jupiter is ruling and will improve the good results


Saturn transiting house: 8

Varied misfortunes. Saturn transits the 8th house from your moon sign or Rasi. This position is highly unfavourable for you. You will be separated from wife and children will travel on foot in a pitiable condition. Stomach pain, loss of money, failure of all undertakings, variety of diseases, danger to children, strain in relations with government, fear of imprisonment, facing penal action paying penalties, transfer to far remote places, eye diseases are predicted. You will speak more lies, will do mean jobs, poverty will strike, women may bring bad name for you, accidents are possible. This period is called Ashtama sani and is more dreaded after 7.5 years Sade Sati.

Saturn aspects house 2. Result of this aspect is

Saturn in malefic position.

Saturn is ruling and will improve the good results


Rahu transiting house: 1

பதவி உயர்வு அல்லது உயர் பதவி

கல்வித் தகுதிக்கும், அனுபவத்திற்கும் தொடர்பு படுத்தப்படாமல், உயர் பதவி உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும்.

அரசுகளிடமிருந்து பயன்கள் பெறுவீர்கள்.

செவ்வாயும், சனி மற்றும் கேது ஆகியவை திறன் குறைந்து உங்களின் இராசியில் பயனித்தால் ராகு இந்த இராசிக்கு தீங்கு விளைவிக்கும்..

ராகுவின் சாதகமான சஞ்சாரம் புதிய சொத்துகளைச் சேர்க்கும். குடியிருக்கும் வீட்டினில் பராமரிப்பு பணிகளைச் செய்வது, வீட்டினை அழகு படுத்துவீர்கள். பூர்வீகச் சொத்துப் பிரச்னைகள் முடிவிற்கு வரும். உறவினர்களிடம் மனஸ்தாபம் உண்டானாலும் அதைப்பற்றிக் கவலைப்பட வேண்டாம். நாளடைவில் உங்களிடம் உறவினர்களிடம் மீண்டும் வந்து சேருவர். வாகனத்தில் மித வேகம் பின்பற்றவும்.

Rahu aspects house 7. Result of this aspect is

Rahu in malefic position.


Kethu transiting house: 7

அறிவாற்றலையும் அதிகப்படுத்துவார்

உங்களின் தோற்றப்பொலிவைக் கூட்டுவதுடன், அறிவாற்றலையும் அதிகப்படுத்துவார். பிரபலங்களின் அறிமுகமும் கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் வருங்கால நலனுக்காகச் சிலவற்றைச் செய்து முடிப்பீர்கள். உடன்பிறந்த வர்கள் ஒத்துழைப்பார்கள். 7-ம் வீட்டில் கேது அமர்வதால் கணவன் மனைவிக்குள் அவ்வப்போது காரசாரமான விவாதங்கள் வந்துபோகும். ஒருவருக்கொருவர் சந்தேகப் படுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

Kethu aspects house 1. Result of this aspect is

Kethu in malefic position.ஒவ்வொறு இராசியிலும் கோள்கள் பயணிக்கும் ஊழி அளவு:

ஞாயிறு Sun - 1 திங்கள் - 1 month

நிலவு Moon - 2 நாட்களும் 6 மணி நேரமும் - Two Days and 6 hours

செவ்வாய் Mars - 45 நாட்கள் 45 days

அறிவன் (புதன்) Mercury - 1 திங்கள் அளவு 1 month

வியாழன் (குரு) Jupiter - 1 ஆண்டு 1 year

காரி (சனி) Saturn - 2 ஆண்டுகளும் 6 திங்கள்களும் 2 years and 6 months

வெள்ளி (சுக்கிரன்) Venus - 1 திங்கள் அளவு 1 month

ராகு Rahu - ஒரு ஆண்டும் 6 திங்கள்களும் One year and 6 months

கேது Kethu - ஒரு ஆண்டும் 6 திங்கள்களும் One Year and 6 monthsADVERTISEMENT