ADVERTISEMENT

Horoscope 2024 in Tamil | Yearly astrology for Kanni - Virgo :


Current Date&Time : 20-05-2024 11:00:44 IST (GMT +05.30 Hrs)

Current Transit Chart

Mars Rahu Mercury Sun Venus Jupiter
Saturn RASIAsc
Moon Kethu

Sun transiting house: 9

Humiliation, mental anguish. இராசிக்கு ஒன்பதில் சூரியன் வருவதால் தகப்பனாருடன் விரோதம், அவருக்கு நோய், பெரியோர்களுடன் பகை, விபத்து, வறுமை,பதவி பறிபோதல் போன்ற கெடுபலன்கள் ஏற்படும்.

The sun transits the ninth house from your moon sign or Rasi. This will cause to you danger, humiliation, dependency, disappointment and separation. Misunderstanding with father, diseases to father, obstacles in undertakings, accidents, poverty, failure at work, confrontation with superiors are the results of this transit.

Sun aspects house 3. Result of this aspect is Good. All is good

Sun in malefic position. Sun transiting Vedha position to good position 3.

Sun is in enemy sign and may not be able to produce good results.


Moon transiting house: 1

Good fortune. தற்போது சந்திரன் தங்கள் ஜன்ம ராசியில் சஞ்சரிக்கிறார். இதனால் உயர்போகம், சந்ததி விருத்தி, தந்திர மந்திர சித்தி, வாகன யோகம், பெரியோர் நேசம், பதவி உயர்வு, ராஜ் யோகம், மனதிருப்தி, பண வரவு, உடல் ஒளி பெறல் போன்றவை ஏற்படும். பயணங்கள் மேற்கொள்வீர்கள். பல சாஸ்திரங்களில் ஆராய்ச்சியும் தேர்ச்சியும் ஏற்படும். புத்தி சாதுரியம், வாக்கு வன்மைகள் ஏற்படும். பாக்கிய விருத்தி உண்டாகிறது. வேளா வேளைக்கு தரமான உணவும் கிடைக்கும். சுகந்த பரிமள வாசனாதி திரவியங்களும் சேரும். குடும்ப சுகத்தில் திருப்தி ஏற்படும். புத்தாடை, அணிகலன்கள் அணிவீர்.

Presently Moon transits your moon sign or Rasi. This indicates beneficial results including excellent food, bed and clothes. Also this transit will result in health, enjoyment, success in tantric practice, help from elders, promotion, monetary gains, journeys and good speech. Delicious and timely food, perfumes, garments and ornaments will be acquired during this time.

Moon aspects house 7. Result of this aspect is Good. Income, government help


Mercury transiting house: 8

Gain of wealth, loss of health. ராசிக்கு எட்டில் புதன் வருவதால் சந்ததி விருத்தி,புனித யாத்திரை செல்லல்,சுவையான உணவு, அரசாங்க உத்தியோகம், பூமி மனைகள் மூலம் லாபம்,பலரிடமிருந்தும் உதவி கிடைத்தல், பங்கு சந்தையில் அதிக லாபம் போன்ற சுப பலன்களை எதிர்பார்க்கலாம்.

Mercury transits the 8th house from your moon sign or Rasi. This indicates you will get sons, success, clothes and wealth and will become happy and powerful. Many gains, happiness, progeny, religious travels and visiting holy places, tasty food, improvement in health, benefit from government and gain of government contracts, raja yoga, profit from land/site/property, good income and gain of popularity, help will come from several quarters, intelligence will improve, will get desired vehicles, house etc, will get many clothes and ornaments. This transit is beneficial for share market trading. Gains through children is also indicated by this transit.

Mercury aspects house 2. Result of this aspect is Good. Gain of wealth, comforts

The beneficial result of Mercury is obstructed by the Vedha caused by Moon at house 1. So the good results are somehow reduced or completely absent.The beneficial result of Mercury is obstructed by the Vedha caused by Kethu at house 1. So the good results are somehow reduced or completely absent.


Venus transiting house: 9

Varied comforts. ராசிக்கும் 9-ல் சுக்கிரன் வருவதால் விலை உயர்ந்த ஆடை, ஆபரணங்கள் பொழுதுபோக்கு சாதனங்கள் கிடைக்கபெறுவீர்கள். செல்வம் சேரும், அன்னதானம் மற்றும் புண்ணிய காரியங்களில் ஈடுபடுவீர்கள், கொடை வள்ளல் ஒருவர் நண்பராக உங்களுக்கு கிடைப்பார்.திருமணம்,வெளிநாட்டு பயணம்,வெளிநாட்டில் காதல் திருமணம்,புனித யாத்திரை,நல்ல குரு கிடைத்தல் போன்ற சுப பலன்கள் ஏற்படும்.

Venus transits the 9th house from your moon sign or Rasi. This is a favouralbe transit for Venus and indicates you will become virtuous, happy and wealthy and will get plenty of clothes. You will get precious clothes and ornaments, articles of entertainment. Health and wealth will improve. You may involve in philanthropic activities. May get acquaintance of rich and good hearted person who may be behind your success. You will be religiously inclined. This period is good for your father. Foreign travels and love marriage in foreign is possible. May undertake many pilgrimages to holy places. Economic conditions will improve. May get acquaintance of good natured mentor who may enlighten your future.

Venus aspects house 3. Result of this aspect is Good. sexual satisfaction

Venus is ruling and will improve the good results


Mars transiting house: 7

Discord with wife. Mars transits the 7th house from your moon sign or Rasi. This is not a favourable position for domestic life. You will have quarrels with your wife/husband, eye troubles, stomach-ache, indigestion etc., Financially you will experience a difficult time. Poverty will increase, insufficient food, untimely food are expected. Misunderstanding and quarrels with brothers are expected. There may be quarrels and separation with wife. Eye and stomach related ailments, danger from fire, machinery and weapons are expected. Physical fatigue, pain in limbs, arms and other ailments, disease to spouse, extramarital relations and its consequences like loss of pride, loss of health and loss of money are expected. This position of one of the worst place for Mars and it will inflict all kind of bad things to the native. Imprisonment, loss of prestige, death like difficulties, even death to those running Maraka Dasa are the likely results of transit of seventh house by Mars.

Mars aspects house 1. Result of this aspect is Bad. Diseases, separation

Mars in malefic position.

Mars is in enemy sign and may not be able to produce good results.


Jupiter transiting house: 9

Virtuous pursuits, many gains. ராசிக்கு 9 ல் குரு வருவதால் கஷ்டங்கள் நீங்கி மகிழ்ச்சியை அனுபவிப்பீர்கள். வாகன யோகம்,அரசு பதவி,அரசாங்கத்தால் லாபம்,கோவில் திருப்பணி, தான தர்மம் செய்தல்,ஆன்மீக வாழ்வில் பற்று அதிகரித்தல்,பலருக்கு உதவுதல், இலாபகரமான வெளிநாட்டு பயணங்கள் போன்ற நற்பலன்களை பூர்வபுண்ணிய ஸ்தானமான ஒன்பதாமிடத்தில் குரு பகவான் வழங்குவார்.

Jupiter's transits the 9th house from your moon sign or Rasi. This indicates you will become efficient at work and influential and you will get sons, success in work, wealth and gain. May become a leader of a group, politicians will gain positions, help will come from father/mother. This transit will make one pious, god-fearing, good natured person. Benefits profits from government, religious works, donations, interest in spiritual life are expected. You will occupy positions so that others will obey your commands. Successful foreign trips are expected. Thus transit of ninth house by Jupiter is beneficial in all ways.

Jupiter aspects house 3. Result of this aspect is


Saturn transiting house: 6

Dominance over opponents. Saturn transits the 6th house from your moon sign or Rasi. This is favourable position. You will be freed from enemeis and diseases and will enjoy the company of women. Wealth and money acquired by all means, help from family members, pleasures, destruction of enemies, construction of building/house, employment, promotion in job, quality food, enough money, enjoyment of good vehicles, relief from chronic diseases, health improvement, defeat of enemies, success in litigation, birth of male child and other good results are likely to happen during the transit of sixth house by Saturn.

Saturn aspects house 12. Result of this aspect is

The beneficial result of Saturn is obstructed by the Vedha caused by Sun at house 9. So the good results are somehow reduced or completely absent.The beneficial result of Saturn is obstructed by the Vedha caused by Venus at house 9. So the good results are somehow reduced or completely absent.The beneficial result of Saturn is obstructed by the Vedha caused by Jupiter at house 9. So the good results are somehow reduced or completely absent.

Saturn is ruling and will improve the good results


Rahu transiting house: 7

கணவன் மனைவிடையே நெருக்கம்

பல சமயங்களில் அடுத்தவர்களுக்காக விட்டுக் கொடுத்துச் செல்வீர்கள். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் கைகூடும். கணவன் மனைவிடையே நெருக்கம் உண்டாகும். பொருளாதார நிலை சிறப்பாக இருக்கும். உங்கள் முக்கிய தேவைகள் பூர்த்தியாகும். பொன், பொருள் சேர்க்கை உண்டாகும். சொந்த வீடு, மனை வாங்கும் யோகம் உண்டு. எதிர்பாராத வகையில் உதவி கிடைக்க பெற்று மேன்மை ஏற்படும். உடல் நலத்தில் சிறு சிறு தொந்தரவுகள் ஏற்பட்டு பின் சீராகும்.

ராகுவின் சஞ்சார நிலை தேவையற்ற நட்பு வட்டாரத்தை ஏற்படுத்தும். அடுத்தவர்களின் சுபாவம் அறிந்து பழக வேண்டியது அவசியம். ஜென்ம ராசியில் வந்து அமர உள்ள கேது பகவான் விரக்தியான மனநிலையைத் தருவார். கடமையைச் செய்வதில் கண்ணும் கருத்துமாகச் செயல்பட வேண்டும்.

உடல் ஆரோக்கியத்தில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியம். முன்னோர்களின் சொத்துகளில் புதிய பிரச்னைகளை சந்திக்க நேரலாம். வரும் ஒன்றரை ஆண்டு காலமும் பெரிதாக பாதிப்புகள் ஏதும் நேராது என்றாலும் புதிய மனிதர்களிடம் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். சோம்பல்தன்மைைய முற்றிலுமாகத் துறந்து சுறுசுறுப்பாக உழைத்தால் மட்டுமே இந்த சோதனைக்குரிய காலத்தில் முன்னேற முடியும் என்பதை மனதில் பதிய வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

Rahu aspects house 1. Result of this aspect is

Rahu in malefic position.


Kethu transiting house: 1

மதிப்பு, மரியாதை கூடும்

இப்போது உங்கள் ராசியிலேயே வந்தமர்வதால் இனி சமயோஜிதப் புத்தியுடன் பேச வைப்பார்கள். எப்போது பார்த்தாலும் எதிர்மறையாகச் சிந்தித்துவந்த நீங்கள் இனி ஆக்கப்பூர்வமாக செயல்படுவீர்கள். குடும்பத்தினரின் உணர்வுகளைப் புரிந்துகொள்ளப் பாருங்கள். பிள்ளைகளின் வருங்காலம் குறித்த கவலைகள் அவ்வப்போது வந்துபோகும்.

ராசிக்குள் கேது அமர்வதால் தலைச்சுற்றல், ஒற்றைத்தலைவலி, காய்ச்சல், தூக்கமின்மை, சலிப்பு, முன்கோபம் வந்து நீங்கும். வெளிவட்டாரத்தில் மதிப்பு, மரியாதை கூடும். சொத்து சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகள் சாதகமாக முடியும். புண்ணிய ஸ்தலங்கள் சென்று வருவதால் தெய்வபலம் கூடும்..

Kethu aspects house 7. Result of this aspect is

Kethu in malefic position.ஒவ்வொறு இராசியிலும் கோள்கள் பயணிக்கும் ஊழி அளவு:

ஞாயிறு Sun - 1 திங்கள் - 1 month

நிலவு Moon - 2 நாட்களும் 6 மணி நேரமும் - Two Days and 6 hours

செவ்வாய் Mars - 45 நாட்கள் 45 days

அறிவன் (புதன்) Mercury - 1 திங்கள் அளவு 1 month

வியாழன் (குரு) Jupiter - 1 ஆண்டு 1 year

காரி (சனி) Saturn - 2 ஆண்டுகளும் 6 திங்கள்களும் 2 years and 6 months

வெள்ளி (சுக்கிரன்) Venus - 1 திங்கள் அளவு 1 month

ராகு Rahu - ஒரு ஆண்டும் 6 திங்கள்களும் One year and 6 months

கேது Kethu - ஒரு ஆண்டும் 6 திங்கள்களும் One Year and 6 monthsADVERTISEMENT

Shopping

  

Sarvashtaka Varga
Chart Calculator


Jaimini Astrology
Karaka Calculator


Upagraha Calculation
Kulikan, Mandi, Dhooma Calculator


Pancha Patchi Sastram
Agathiyar AruLiya


Find Jathaga Yogam
ஜாதக யோகங்கள் - தமிழ்


Chinese Gender Predictor
Guess Male or Female


Mayan Gender Predictor
Mayan way of finding Gender


Shettles Method
Gender Predictor


Chandra Yogam Calculator
Find Anba, Sunaba, Gajakesari yogams


Surya Yogam Calculator
Find Baskara, Putha Adithya yogam


Panch Mahapurush Yogam Calculator
Find Malavya, Amoka yogam etc.,


Rudraksha for Rashi
Which Rudraksha best for me?


Ratna / Ratan for Rashi
Which gemstone best for me?


Learn Astrology