ADVERTISEMENT

Horoscope 2021 in Tamil | Yearly astrology for Tulam - Libra :


Current Date&Time : 14-04-2021 19:20:51 IST (GMT +05.30 Hrs)

Current Transit Chart

Mercury Sun Moon Venus Rahu Mars
Jupiter RASI
Saturn
Kethu Asc

Sun transiting house: 7

Travel, illness to spouse. ஏழாம் இடத்திலுள்ள சூரியனால் மனைவி/கணவருடன் சண்டை, வயிறு நோய், ஜீரன கோளாறு, ரத்த போக்கு, உணவு விஷமாதல், தொழிலில் நஷ்டம், வேலையில் பிரச்னை ஏற்படலாம்.

The sun transits the seventh house from your birth sign or Rasi. This transit of sun produces wearisome traveling, colic and anal troubles, humiliation and sickness. There may be misunderstanding with wife/husband, obstacles in undertakings, stomach illness, delay in marriage, extramarital relations, digestive problems, blood discharge, food poisoning, loss of prestige, wanderings, loss in business are the results of sun in 7th house from moon.

Sun aspects house 1. Result of this aspect is Bad. Physical worn out and disease.

Sun in malefic position.

Sun is exalted and the good results will materialize


Moon transiting house: 7

Varied comforts. ஸ்திரீ சுகம் கூடும். சாஸ்திர பயிற்சியில் தெளிவு ஏற்படும். வாகன, போஜன சுகங்கள் உண்டாகும். பல வழிகளிலும் பணம் வரும். பெரிய மனிதன் என்ற பெயரும் ஏற்படும். காதல் கைகூடும் நேரம் இது. பேச்சின் இனிமை,சாதுர்யம் இவற்றால் எடுத்த காரியங்கள் எல்லாம் கைகூடும். அரசாங்கத்தால் லாபம் உண்டாகும். எல்லாவிதத்திலும் பூரண சுகம் ஏற்படும். உறவினர் வழியில் உதவிகள் கிடைக்கும். ஆபரண சேர்க்கை உண்டாகும். புது புது உடைகள் கிடைக்கும். மனைவி மூலம் நன்மை உண்டாகும்.

Moon transits the 7th house from your moon sign or Rasi. This is a beneficial transit and will bestow you conveyances, good food and financial equilibrium. Happiness from women, vehicles, food, income from several sources, increase in social status, youngsters will get lovers, success in efforts due to good speech, profit from government, help from relatives, acquirement of clothes and ornaments, benefits from wife are predicted during this transit.

Moon aspects house 1. Result of this aspect is Good. Health and wealth

The beneficial result of Moon is obstructed by the Vedha caused by Kethu at house 2. So the good results are somehow reduced or completely absent.

Moon is in enemy sign and may not be able to produce good results.


Mercury transiting house: 6

Dominance over opponents. ராசிக்கு 6ல் புதன் வரும்போது பலவகை யோகங்களை தருவார். பணியாட்கள்,ஆடை ஆபரண சேர்க்கை, தாய் மாமனுக்கு நன்மை, அரசாங்க உத்தியோகம், எழுத்து தொழிலில் வெற்றி, பொது ஜன மதிப்பு, கெளரவ பட்டங்கள், பரிசு பொருட்கள் போன்ற நற்பயன்களை எதிர்பார்க்கலாம்.

Mercury transits the 6th house from your moon sign or Rasi. This indicates you will be liked by all and will gain renown. Many beneficial yogas will happen. Will get many servants and maids. Will get new clothes and ornaments. Maternal uncle will prosper. May get government jobs during this period. No improvement in education, Will become courageous, success in writing (as a writer), gain popularity among public, will earn much wealth, will be respected by many, will get distinctions honors by universities. Thus Mercury or budha will shed its benefic effects during the transit of sixth house.

Mercury aspects house 12. Result of this aspect is Bad. Loss of wealth, difficulties

The beneficial result of Mercury is obstructed by the Vedha caused by Mars at house 9. So the good results are somehow reduced or completely absent.

Mercury is debilated and may not give good results.


Venus transiting house: 7

Troubles to or from wife. ஜன்ம ராசிக்கு 7 ல் சுக்கிரன் வருவதால் உடல் சோர்வு,மன உளைச்சல்,தண்ணீரில் கண்டம்,நடத்தை தவறுதல்,கூட்டு வியாபாரத்தில் மோசடி நஷ்டம், ஒரு பெண்ணின் கலகத்தால் நிம்மதி இழப்பு, வழக்குகளில் வெற்றி,ரகசிய நோய்கள், நண்பர்களுடன் பகை போன்ற கேடு பலன்களே அதிகம் ஏற்படும்.

Venus transits the 7th house from your moon sign or Rasi. This is unfavourable position and indicates you will suffer from injuries with women. So be careful about wife!. Physical fatigue, mental imbalance, danger from water sources (well, ponds, pools), illicit relationships and health failure on that account, enmity with friends and relatives, getting cheated by partners in partnership business, loss of peace and happiness due to women, chances of foreign travel, success in litigation, secret diseases, disturbance from ill-willed friends are the likely results of transit of seventh house by Venus.

Venus aspects house 1. Result of this aspect is Good. Meets women

Venus in malefic position. Venus transiting Vedha position to good position 2. The bad results are obstructed to some extent by Kethu


Mars transiting house: 9

Loss of health and wealth. Mars transits the 9th house from your moon sign or Rasi. This not a favourable position. This transit indicates unfavourable effects, such as discharging of blood, loss of wealth, disgrace and mental worry. You may become extremely weak.Loss of prestige, insult to self, wounds due to weapons, unwanted transfers in job, monetary problems, poverty, danger to brothers, bodily afflictions and other bad results are expected due to this transit.

Mars aspects house 3. Result of this aspect is Good. Gain of wealth, success

Mars in malefic position. Mars transiting Vedha position to good position 6. The bad results are obstructed to some extent by Mercury


Jupiter transiting house: 5

Hapiness, birth of a child. ஜன்ம ராசிக்கு 5ல் குரு வருவதால் குடும்ப வாழ்வில் மகிழ்ச்சி பெருகும். சுப காரியங்கள் நடைபெறும். வாகனங்கள் வாங்குவீர்கள்.அன்னதானம் போன்ற புனித செயல்களில் ஈடுபடுவீர்கள். அரசாங்க வேலை கிடைக்கலாம். ஆண் குழந்தை பிறக்கலாம். கால்நடை,பால்வளம் பெருகும். ஆடை, ஆபரணம், அந்தஸ்து, மரியாதை, மணமாகாதவர்களுக்கு திருமணம் போன்ற சுப பலன்களை எதிர்பார்க்கலாம்.

Jupiter transits the 5th house from your moon sign or Rasi. This is a favourable position. You will get servants, prosperity, houses, women, clothes, gems and vehicles. If married and in child bearing age you will get children. Happy domestic life with wife and children, vehicular comforts, acquaintance of rich and powerful people, religious activities, donations, benefits from government, will get new servants, farmers will flourish with cattle and milk yield, will get valuable ornaments, will be respected and honored by all, can expect timely help from friends, unmarried can expect marriage during this period, may buy car and other high profile vehicles, politicians can win elections, business people will get new deals, students will pass exams with distinctions, housewives will be happier.

Jupiter aspects house 11. Result of this aspect is

The beneficial result of Jupiter is obstructed by the Vedha caused by Saturn at house 4. So the good results are somehow reduced or completely absent.


Saturn transiting house: 4

Discord at home Saturn transits the 4th house from your moon sign or Rasi. This is not a favourable transit. You will be separated from family, friends, wealth and ever suspecting evil in everything, will never feel happy. This position is called Arthashtama or kanta sani and is quite unfavorable. Relations with government will be better. So be careful while dealing with government. For farmers there will be destruction of cattle like cow, buffalo. There will be loss of wealth, displacement of residence, loss of house and property, separation from wife and children, enmity of relatives are possible. Body may be afflicted by paralytic attack, dogs may bite. Wife may be diseased. Loss of prestige, pride, poverty, harm from enemies, mental sorrow and uneasiness, loss of self confidence and likely bad results may happen during the transit of fourth house by Saturn.

Saturn aspects house 10. Result of this aspect is

Saturn in malefic position.

Saturn is ruling and will improve the good results


Rahu transiting house: 8

செலவுகள் அதிகமாகும்

விரய ஸ்தானத்திற்கு ராகு இடம்பெயர இருப்பதால் அநாவசியச் செலவுகள் அதிகமாகும்.இதனால் பொருளாதார ரீதியாக சற்று சிரமத்தினைக் காண நேரிடும். குடும்ப உறுப்பினர்களால் அவ்வப்போது சிறுசிறு பிரச்னைகளை சந்திப்பீர்கள்.

குடும்ப பிரச்சனைகளை வெளியில் யாரிடத்திலும் சொல்லாமல் இருப்பது நல்லது. தாய்வழி உறவினர்கள், உடன்பிறப்புகளால் பிரச்னைகள் தோன்றலாம். எந்தவொரு பிரச்னைக்கும் பொறுமை காப்பதால் மட்டுமே தீர்வு காண முடியும். எட்டாம் இடத்து ராகுவினால் உடல்நிலை ரீதியாக சிறிது சிரமத்தினை சந்திக்கக்கூடும்.

பழைய சொத்து ஒன்றினை விற்க வேண்டிய சூழல் வரும். குடும்ப உறுப்பினர்கள் உங்கள் முயற்சிக்கு ஒத்துழைக்க மறுப்பார்கள். விலையுள்ள பொருட்களை வாங்குவதில் சற்று கவனம் தேவை. எந்த ஒரு விஷயத்திலும் தனித்து முடிவெடுக்காமல் பல பேரின் ஆலோசனைகளையும் கருத்தில் கொள்வது நல்லது.

ஏதேனும் ஒரு வகையில் தொடரும் பொருள்வரவு உங்களைக் காப்பாற்றும். அநாவசிய பிரச்னைகள் நம்மை நாடி வரும் நேரம் இது என்பதால் இன்னும் ஒன்றரை ஆண்டு காலத்திற்கு வீண் வாக்குவாதம், தேவையற்ற வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்றை கண்டிப்பாகத் தவிர்க்க வேண்டும்.

உங்களின் அறிவாற்றலை மழுங்க வைத்த ராகு, இப்போது உங்களுக்கே தெரியாமல் உங்களுக்குள் மறைந்து கிடக்கும் திறமைகளை வெளிக்கொண்டு வரப் போகிறார். வீண் விவாதங்கள், அலைச்சல்கள், கோபதாபங்கள் எல்லாம் குறையும்.

கணவன் மனைவிக்குள் மகிழ்ச்சியுண்டு என்றாலும் மனைவியுடன் சின்னச் சின்னப் பிரச்சினைகளும் பெரிதாகும். மனைவிக்கு மருத்துவச் செலவு வரும். அவர்வழி உறவினர்களால் அலைச்சல் ஏற்படும். எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் சுயமாக யோசித்து முடிவெடுக்கப் பாருங்கள். குழந்தை பாக்கியம் உண்டு. நண்பர்களுடன் வீண் வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கப் பாருங்கள். வருவாய் அதிகரித்தாலும் சேமிக்க முடியாது கையிருப்பு கரையும்.

திடீர்ப் பயணங்களுக்குக் குறையிருக் காது. பிள்ளை களின் வருங்காலத்துக்குச் சேமிப்பீர்கள். அவர்கள் உயர்கல்வித் தேர்வுகளில் வெற்றிபெற்று உங்களைப் பெருமைபடுத்துவார்கள். அரைகுறையாக நின்றுபோன பல வேலைகளை இனி விரைந்து முடிக்கும் அளவுக்கு நேரம் ஒத்துழைக்கும்.

ராகு எட்டில் மறைவதால் அல்லல்பட்ட உங்கள் மனம் இனி அமைதியடையும். அரைகுறையாக நின்றுபோன பல வேலைகளை இனி, பரபரப்பாக முடித்துக் காட்டுவீர்கள். குடும்பத்தில் சுபநிகழ்ச்சிகள் நடக்கும்.

தந்தையாரின் உடல் நிலை சீராகும். தந்தைவழிச் சொத்தில் இருந்த சிக்கல்களுக்கு மாற்றுவழி கிடைக்கும். ஆனால், எதிர்பாராத வகையில் செலவு மற்றும் திடீர்ப் பயணங்கள் அதிகரிக்கும். கணவன் மனைவிக்குள் விட்டுக் கொடுத்துப் போவது நல்லது. உறவினர்கள், நண்பர்களிடம் குடும்ப விஷயங்களைப் பேச வேண்டாம். மனைவியின் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறையாக நடந்துகொள்ளுங்கள்.

Rahu aspects house 2. Result of this aspect is

Rahu in malefic position.


Kethu transiting house: 2

சேமிப்புகள் கரையும்

சாதுரியமான பேச்சால் சாதிக்கப் பாருங்கள். ஆனால், சில நேரங்களில் வீண் வம்பில் சிக்கிக்கொள்வீர்கள்.

பல்வலி, பார்வைக்கோளாறு வந்து நீங்கும். சேமிப்புகள் கரையும் அளவுக்கு அத்தியாவசியச் செலவுகள் அதிகமாகும். மகனின் கல்யாணப் பேச்சு வார்த்தையிலிருந்த சிக்கல்கள் நீங்கி திருமணத்தைச் சிறப்பாக நடத்துவீர்கள்..

Kethu aspects house 8. Result of this aspect is

Kethu in malefic position.ஒவ்வொறு இராசியிலும் கோள்கள் பயணிக்கும் ஊழி அளவு:

ஞாயிறு Sun - 1 திங்கள் - 1 month

நிலவு Moon - 2 நாட்களும் 6 மணி நேரமும் - Two Days and 6 hours

செவ்வாய் Mars - 45 நாட்கள் 45 days

அறிவன் (புதன்) Mercury - 1 திங்கள் அளவு 1 month

வியாழன் (குரு) Jupiter - 1 ஆண்டு 1 year

காரி (சனி) Saturn - 2 ஆண்டுகளும் 6 திங்கள்களும் 2 years and 6 months

வெள்ளி (சுக்கிரன்) Venus - 1 திங்கள் அளவு 1 month

ராகு Rahu - ஒரு ஆண்டும் 6 திங்கள்களும் One year and 6 months

கேது Kethu - ஒரு ஆண்டும் 6 திங்கள்களும் One Year and 6 monthsADVERTISEMENT

Shopping

  

Sarvashtaka Varga
Chart Calculator


Jaimini Astrology
Karaka Calculator


Upagraha Calculation
Kulikan, Mandi, Dhooma Calculator


Pancha Patchi Sastram
Agathiyar AruLiya


Find Jathaga Yogam
ஜாதக யோகங்கள் - தமிழ்


Chinese Gender Predictor
Guess Male or Female


Mayan Gender Predictor
Mayan way of finding Gender


Shettles Method
Gender Predictor


Chandra Yogam Calculator
Find Anba, Sunaba, Gajakesari yogams


Surya Yogam Calculator
Find Baskara, Putha Adithya yogam


Panch Mahapurush Yogam Calculator
Find Malavya, Amoka yogam etc.,


Learn Astrology