ADVERTISEMENT

Horoscope 2019 in Tamil | Yearly astrology for Tulam - Libra :


Current Date&Time : 16-12-2019 10:27:32 IST (GMT +05.30 Hrs)

Current Transit Chart

Rahu
RASIMoon
Asc
Venus
Jupiter Saturn Kethu Sun Mercury Mars

Sun transiting house: 2

Loss of wealth. இரண்டாம் வீட்டில் உள்ள சூரியன் கண்,தலை நோய், மனைவியிடம் மனஸ்தாபம்,பிரிவு,பண விரையம்,தொழிலில் நஷ்டம் இவற்றை தரலாம்.

Presently the Sun transits the second house from birth sign or Rasi. This position of Sun indicates loss of wealth. You will suffer deceit and you will have full of financial worries. Eye and head diseases, discord with wife/husband, anger, fear from government, loss of money, loss in business is expected.

Sun aspects house 8. Result of this aspect is Bad. Difficulties and disease

Sun in malefic position.

Sun is in enemy sign and may not be able to produce good results.


Moon transiting house: 10

Success in undertakings. சந்திரனின் தற்போதைய நிலைப்படி எல்லா காரியங்களும் அனுகூலமாகும். அரசு ஆதரவு, முக்கியஸ்தர்களின் உதவி, உத்தியோக வாய்ப்பு, சாஸ்திர, மந்திர வித்தைகளில் தேர்ச்சி ஆகியவை உண்டாகும். சுய நம்பிக்கை, தேக திடம், வீரம்,தைரியம் எல்லாம் ஓங்கும். இந்திர போகம் உண்டாகும். புத்தி தெளிவு ஏற்படும்.முன்னேற்ற வாய்ப்புகள் வந்து தோன்றும். வாழ்க்கையில் நல்ல திருப்பங்கள் ஏற்படும். தீர்த்த யாத்திரைகள் ஏற்படும். புகழ் ஓங்கும். விருப்பங்கள் கை கூடும். மரியாதையும் அந்தஸ்தும் உயரும்.

Moon transits the 10th house from your moon sign or Rasi. This transit is favourable and indicates that success will attend in every sphere of activity. This is positive for your career/business. Success in job, promotion, help from government officials, increase of courage and confidence, new opportunities in business, turning points, pilgrimages, improvement in status are predicted during this transit. Try not to confront anyone during this time, success will be yours at the end.

Moon aspects house 4. Result of this aspect is Bad. Disease in stomach

The beneficial result of Moon is obstructed by the Vedha caused by Venus at house 4. So the good results are somehow reduced or completely absent.

Moon is ruling and will improve the good results


Mercury transiting house: 2

Gain of wealth. ராசிக்கு 2 ல் புதன் வரும்போது சொத்து கை நழுவுதல், எல்லாருடனும் பகை, நிம்மதி குறைவு, நோய், பண விரையம் போன்ற தீய பலன்களே ஏற்படும்.

Mercury transits the 2nd house from your moon sign or Rasi. This indicates suffering from disgrace but this position will give you gains, success and wealth. Loss of pride and self respect, loss of property, anger, wont respect ohters. According to Brihat Samhita even though Mercury is harmful in second house, there will be gain of wealth during this period. Another school of thought tells that Mercury is very harmful and give disease, quarrels, fear of death during the transit of second house.

Mercury aspects house 8. Result of this aspect is Good. Gain of wealth


Venus transiting house: 4

Increase in the number of friends. ஜன்ம ராசிக்கு நான்காமிடத்தில் சுக்கிரன் இருக்கிறார். இதனால் வசதியான தனி வீடு, கல்வியில் வெற்றி,முக பொலிவு அதிகரித்தல்,பிறருக்கு உதவுதல்,புதிய ஆடை ஆபரணம் பெறல்,நண்பர்களுடன் பொழுதை இனிமையாக கழித்தல் போன்ற நற்பலன்கள் ஏற்படும்.

Venus transits the 4th house from your moon sign or Rasi. This indicates you will get new friends and will become greatly powerful. There may be separate residing quarters or house for you. Success in education, increased physical vitality and beauty, increased intelligence, helping tendency, forgiveness, increased standard of living, powerful position in employment, help from relatives, and other good results are predicted from this transit.

Venus aspects house 10. Result of this aspect is Good.Gain of income, business

The beneficial result of Venus is obstructed by the Vedha caused by Moon at house 10. So the good results are somehow reduced or completely absent.


Mars transiting house: 1

Mental torment. Mars transits your 1st house or Janma Rasi. This is not a favourable transit for Mars and indicates troubles. Enemies will accuse you. There will be danger to body due to weapons and blood related disorders. Separation from close relatives is indicated by this transit. Danger from fire, serpents, loss of property/money and likely bad results may happen due to this transit of Mars.

Mars aspects house 7. Result of this aspect is Bad. Loss of wealth, mental worries

Mars in malefic position.


Jupiter transiting house: 3

Ill health. ராசிக்கு 3 ல் குரு வரும்போது பெருத்த அசுபமோ துக்கமோ ஏற்படலாம், உடன் பிறந்தோருக்கு கண்டம், விரும்பாத இடபெயர்ச்சி, தகப்பனருக்கு கண்டம், உறவினருடன் விரோதம்,சிறை பயம்,நோய், எதிலும் முடிவெடுக்க இயலாமை,உத்தியோகம் அந்தஸ்து பறிபோதல்,வியாபாரத்தில் நஷ்டம்,பண முடை, வீண் அலைச்சல் போன்ற அசுப பலன்களை குரு பகவான் மூன்றமிடத்தில் வழங்குவார்.

Jupiter transits the 3rd house from your moon sign or Rasi. This position indicates you will quit your place and will meet with obstacles in work. This position indicates misery and unhappiness. Brothers may be affected, unwanted displacement, danger to father, displeasure of relatives, illness, fear of death are the indicators of transit of third house my Jupiter. Also indicate danger to life. If the dasa of Maraka planet is running and age promised by the horoscope is attained death may occur. Imprisonment, diseases, dishonour and low status are expected. May become coward. May loose job, position etc. Trading will not be successful during this period and don't be aggressive in developing business. Physical fatigue, poverty and other harmful results are likely to happen during this transit.

Jupiter aspects house 9. Result of this aspect is

Jupiter in malefic position. Jupiter transiting Vedha position to good position 7.

Jupiter is ruling and will improve the good results


Saturn transiting house: 3

Rise in status. Saturn transits the 3rd house from your moon sign or Rasi. This is a favourable position for saturn. You will get wealth, servants, articles of enjoyment, vehicles, domestic animals. You will become influential, happy, free from diseases and will become greatly powerful and will defeat your enemies in fight. Relief from diseases, success in all undertakings, employment for unemployed, promotion in job, leadership, tasty timely food, gain of money and wealth are some of the good results of this transit. This 2.5 years is highly benefic and will offer many good result, financial well being, vehicles, sudden luck to brothers/sisters, help from friends, ability to fight back enemies and win over quarrels, sexual satisfaction, all kind of cattle and two wheeled vehicles like motor cycles and four wheeled luxuries like cars will be enjoyed by you. Thus saturn in third house is certainly a boon after spending disastrous 7.5 years sade sati.

Saturn aspects house 9. Result of this aspect is


Rahu transiting house: 9

எதிரிகள் காணாமல் போவார்கள்

ராகு 9ம் இடத்தில் அமர்வது ஓரளவிற்கு முன்னேற்றத்தினைத் தரும். பெற்றோர் மற்றும் உங்கள் வாரிசுகளின் உடல்நிலையில் கவனம் செலுத்துவது அவசியம் ஆகிறது.

9ம் இடத்து ராகு அயல்நாட்டுப் பிரயாணத்திற்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தித் தருவார். வாகன பயணத்தின் கவனமாக இருக்கவும். மொத்தத்தில் வருகின்ற ஒன்றரை வருட காலத்தில் அசையாச் சொத்துகள் அமைவதோடு உங்கள் வாழ்வியல் தரத்தை உயர்த்துகின்ற வகையில் இருக்கும்.

சோம்பல் நீங்கும். முடியாமல் கிடப்பில் கிடந்த பல காரியங்களை இனி முழுமூச்சுடன் முடித்துக் காட்டுவீர்கள். ஒளிந்து மறைந்து வாழ்ந்த வாழ்க்கை இனிப் பிரகாசிக்கும். குடும்பத்தில் சந்தோஷம் குடிகொள்ளும். வீட்டில் ஒரு நல்லது கூட நடக்காமல் தடைபட்டுக் கொண்டேயிருந்ததே, இனி சுபகாரியங்களால் வீடு களைகட்டும். குடும்ப வருமானத்தை உயர்த்த புது வழி காண்பீர்கள்.

கணவன் மனைவிக்குள் அன்னியோன்யம் அதிகரிக்கும். வசதி, வாய்ப்புகள் நிறைய இருந்தும் வாரிசுகள் இல்லாமல் தவித்தீர்களே! இனி கண்ணுக்கு அழகான வாரிசு உண்டாகும். ஆனால், ராகு ஒன்பதாம் வீட்டில் அமர்வதால் தந்தையாருடன் கருத்து மோதல் வர வாய்ப்பிருக்கிறது. கனிவான பேச்சால் பிரச்சினைகளைத் தவிர்க்கப் பாருங்கள். பூர்வீகச் சொத்தை விற்று வேறிடத்தில் இடம் வாங்குவீர்கள். உறவினர்கள் மதிக்கும்படி உங்களின் வாழ்க்கைத் தரம் உயரும்.

ஒளிந்து மறைந்து வாழ்ந்த வாழ்க்கை இனிப் பிரகாசிக்கும். குடும்பத்தில் சந்தோஷம் குடிகொள்ளும். வீட்டில் ஒரு நல்லது கூட நடக்காமல் தடைபட்டுக் கொண்டேயிருந்ததே, இனி சுபகாரியங்களால் வீடு களைகட்டும். குடும்ப வருமானத்தை உயர்த்த புது வழி காண்பீர்கள்.

கணவன் மனைவிக்குள் அன்னியோன்யம் அதிகரிக்கும். வசதி, வாய்ப்புகள் நிறைய இருந்தும் வாரிசுகள் இல்லாமல் தவித்தீர்களே! இனி கண்ணுக்கு அழகான வாரிசு உண்டாகும். ஆனால், ராகு ஒன்பதாம் வீட்டில் அமர்வதால் தந்தையாருடன் கருத்து மோதல் வர வாய்ப்பிருக்கிறது. கனிவான பேச்சால் பிரச்சினைகளைத் தவிர்க்கப் பாருங்கள். பூர்வீகச் சொத்தை விற்று வேறிடத்தில் இடம் வாங்குவீர்கள். உறவினர்கள் மதிக்கும்படி உங்களின் வாழ்க்கைத் தரம் உயரும்.

ஆடை, ஆபரணங்கள் சேரும். வி.ஐ.பி.க்களின் நட்பு கிடைக்கும். அவர்களின் துணையுடன் முக்கியப் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காண்பீர்கள். கேட்ட இடத்தில் பண உதவி கிடைக்கும்.

Rahu aspects house 3. Result of this aspect is

Rahu in malefic position. Rahu transiting Vedha position to good position 6.


Kethu transiting house: 3

பிள்ளைகள் சுறுசுறுப்படைவார்கள்

குடும்பத்தில் சந்தோஷம் குடி கொள்ளும். சங்கடங்கள் தீரும். பிரபலங்களுக்கு நெருக்கமாவீர்கள். எதிர்பார்த்த வகையில் உதவிகள் கிடைக்கும். கணவன் மனைவிக்குள் அடிக்கடி சந்தேகப்பட்டுக் கொண்டீர்களே! இனி அன்னியோன்யம் அதிகரிக்கும்.

சோம்பலாக இருந்த பிள்ளைகள் இனிச் சுறுசுறுப்படைவார்கள். உயர்கல்வியில் வெற்றி பெறுவார்கள். புலம்பிக்கொண்டிருந்த தாயார் இனி, சிரிப்பார். அவருடன் இருந்துவந்த மனக்கசப்பு நீங்கும். ஆனால், இளைய சகோதரர் வகையில் அவ்வப்போது மனஸ்தாபங்கள் வந்து மறையும். கொஞ்சம் விட்டுக் கொடுத்துப் போவது நல்லது.

Kethu aspects house 9. Result of this aspect isஒவ்வொறு இராசியிலும் கோள்கள் பயணிக்கும் ஊழி அளவு:

ஞாயிறு Sun - 1 திங்கள் - 1 month

நிலவு Moon - 2 நாட்களும் 6 மணி நேரமும் - Two Days and 6 hours

செவ்வாய் Mars - 45 நாட்கள் 45 days

அறிவன் (புதன்) Mercury - 1 திங்கள் அளவு 1 month

வியாழன் (குரு) Jupiter - 1 ஆண்டு 1 year

காரி (சனி) Saturn - 2 ஆண்டுகளும் 6 திங்கள்களும் 2 years and 6 months

வெள்ளி (சுக்கிரன்) Venus - 1 திங்கள் அளவு 1 month

ராகு Rahu - ஒரு ஆண்டும் 6 திங்கள்களும் One year and 6 months

கேது Kethu - ஒரு ஆண்டும் 6 திங்கள்களும் One Year and 6 monthsADVERTISEMENT

Shopping

  

Buy Gemstones
Reliable and original


Buy Yantras
Yantras help you to gain Peace and Wealth


Buy Eastern Feng Shui
Feng Shui are Japanese - Chinese Goodlucks


Buy Rudraksha
Original and high quality Rudraksha


Buy Jadi (Mara vEr)
Roots of select holy trees keep your place Holy


Buy Mala
Sphatik, Black agate, Pearl, Rudraksha, Tulsi, Lotus Beads...


Personalized Horoscope prediction
Get answer for Questions @ Rs 1001/-


How will be my Career?
Get answer for Questions @ Rs 1100/-


How much wealth I will gather?
Get answer for Questions @ Rs 1100/-


Perform Ashtalakshmi Pooja
Ashtalakshmi Pooja to gain wealth @ Rs 2001/-


GHO - GOU Cow Pooja
Remove evils and misfotune @ Rs 1001/-

Learn Astrology