ADVERTISEMENT

Horoscope 2022 in Tamil | Yearly astrology for Virutchikam - Scorpio :


Current Date&Time : 24-09-2022 22:21:57 IST (GMT +05.30 Hrs)

Current Transit Chart

Jupiter(R) Rahu Asc
Mars
RASI
Saturn(R) Moon
Kethu Sun Mercury(R) Venus

Sun transiting house: 11

High Status. பதினொன்றாம் வீட்டிலுள்ள சூரியனால் பல வழிகளிலும் பண வரவு ஏற்படும். பகைவரை வெல்லலாம், தானம் செய்வீர், நீண்ட நாள் பிரச்னை தீரும், அரசாங்க லாபம் வாகன யோகம், பதவி உயர்வு, நோய் குணமாதல்,வீட்டில் சுப காரியம் போன்ற நற்பலனகள் ஏற்படும்.

The sun transits your 11th house from the moon sign or Rasi. The sun will confer you honour, health, wealth and success with this benefic transit. Income from different sources, destruction of enemeis, charity and love for others, family happiness, profit from government, vehicle and conveyance, promotion, dignity, auspicious functions in home, improvement in health are the results of this transit.

Sun aspects house 5. Result of this aspect is Bad. Mental worries

The beneficial result of Sun is obstructed by the Vedha caused by Jupiter at house 5. So the good results are somehow reduced or completely absent.

Sun is in enemy sign and may not be able to produce good results.


Moon transiting house: 10

Success in undertakings. சந்திரனின் தற்போதைய நிலைப்படி எல்லா காரியங்களும் அனுகூலமாகும். அரசு ஆதரவு, முக்கியஸ்தர்களின் உதவி, உத்தியோக வாய்ப்பு, சாஸ்திர, மந்திர வித்தைகளில் தேர்ச்சி ஆகியவை உண்டாகும். சுய நம்பிக்கை, தேக திடம், வீரம்,தைரியம் எல்லாம் ஓங்கும். இந்திர போகம் உண்டாகும். புத்தி தெளிவு ஏற்படும்.முன்னேற்ற வாய்ப்புகள் வந்து தோன்றும். வாழ்க்கையில் நல்ல திருப்பங்கள் ஏற்படும். தீர்த்த யாத்திரைகள் ஏற்படும். புகழ் ஓங்கும். விருப்பங்கள் கை கூடும். மரியாதையும் அந்தஸ்தும் உயரும்.

Moon transits the 10th house from your moon sign or Rasi. This transit is favourable and indicates that success will attend in every sphere of activity. This is positive for your career/business. Success in job, promotion, help from government officials, increase of courage and confidence, new opportunities in business, turning points, pilgrimages, improvement in status are predicted during this transit. Try not to confront anyone during this time, success will be yours at the end.

Moon aspects house 4. Result of this aspect is Bad. Disease in stomach


Mercury transiting house: 11

Multiple gains. ராசிக்கு 11 ல் புதன் வருவதால் ஆரோக்கியம் கூடும்,வாகனம் வாங்குவீர்கள், கணக்காளர் தொழிலில் லாபம், பணியாளர் அமைவர்,வெளிநாட்டு பயணங்கள், மனைவி மூலம் சுகம், பேச்சு திறனால் சம்பாத்தியம்,புதிய நண்பர்கள் ஏற்படுவர், தொலை தூரத்திலிருந்து நல்ல செய்தி வரும்.

Mercury transits the 11th house from your moon sign or Rasi. This is a favorable transit and indicates gain of wealth, comfort, sons, women, friends and conveyance and will be happy and will receive good intelligence. Acquisition of Vehicles, increase of fame, improved relations and benefits on that account, auditors and accountants will prosper and get more income, all kind of material satisfaction, will get servant maids, foreign travels and indicated, happiness from spouse, income through speech, will involve in recreations, sports and other amusement activities, will get new friends, good news will be heard from distant places. Thus mercury will give good results during the transit of eleventh house.

Mercury aspects house 5. Result of this aspect is Bad. quarrels

The beneficial result of Mercury is obstructed by the Vedha caused by Kethu at house 12. So the good results are somehow reduced or completely absent.

Mercury is exalted and the good results will materialize


Venus transiting house: 11

Gain of wealth. ராசிக்கு 11-ல் சுக்கிரன் வருவதால் வீரம், புகழ் ஓங்கும். எல்லா காரியங்களும் வெற்றியடையும், உயர்தரமான சுவையான உணவை உண்டு மகிழ்வீர்கள், செல்வம், இசையில் புலமை, கல்வியில் பண்டிதன், பூமி, வீடு கிடைக்கபெறுவீர்கள். 11 ஆம் ராசி சார ராசியானால் வெளிநாட்டு பயணங்களும் அதனால் ஆதாயமும் ஏற்படும். அணைத்து வழிகளிலும் லாபம் பண வரவு, தாம்பத்திய சுகம் போன்ற நற்பலன்கள் ராசிக்கு 11 ல் சுக்கிரன் சஞ்சாரம் செய்யும்போது ஏற்படும்.

Venus transits the 11th house from your moon sign or Rasi. This indicates you will get wealth of your friends and also get perfumes and clothes. Income will be good, reputation will increase. There will be success in all undertakings, high quality tasty food will be available, jewels and ornaments will reach you, you will be good in satisfying wife, talent in music and similar arts will be shown and will be used earn money, Will be good educated. land and properties can be acquired in this period, If Venus is located in movable sign there may be chances of foreign travles. Income will come from various sources and generally prosperous situation will prevail. Bank balance will improve and Income tax may be payable by you. Similar unwanted results will happen.

Venus aspects house 5. Result of this aspect is Bad. Not good for children

The beneficial result of Venus is obstructed by the Vedha caused by Saturn at house 3. So the good results are somehow reduced or completely absent.

Venus is debilated and may not give good results.


Mars transiting house: 7

Discord with wife. Mars transits the 7th house from your moon sign or Rasi. This is not a favourable position for domestic life. You will have quarrels with your wife/husband, eye troubles, stomach-ache, indigestion etc., Financially you will experience a difficult time. Poverty will increase, insufficient food, untimely food are expected. Misunderstanding and quarrels with brothers are expected. There may be quarrels and separation with wife. Eye and stomach related ailments, danger from fire, machinery and weapons are expected. Physical fatigue, pain in limbs, arms and other ailments, disease to spouse, extramarital relations and its consequences like loss of pride, loss of health and loss of money are expected. This position of one of the worst place for Mars and it will inflict all kind of bad things to the native. Imprisonment, loss of prestige, death like difficulties, even death to those running Maraka Dasa are the likely results of transit of seventh house by Mars.

Mars aspects house 1. Result of this aspect is Bad. Diseases, separation

Mars in malefic position.


Jupiter transiting house: 5

Hapiness, birth of a child. ஜன்ம ராசிக்கு 5ல் குரு வருவதால் குடும்ப வாழ்வில் மகிழ்ச்சி பெருகும். சுப காரியங்கள் நடைபெறும். வாகனங்கள் வாங்குவீர்கள்.அன்னதானம் போன்ற புனித செயல்களில் ஈடுபடுவீர்கள். அரசாங்க வேலை கிடைக்கலாம். ஆண் குழந்தை பிறக்கலாம். கால்நடை,பால்வளம் பெருகும். ஆடை, ஆபரணம், அந்தஸ்து, மரியாதை, மணமாகாதவர்களுக்கு திருமணம் போன்ற சுப பலன்களை எதிர்பார்க்கலாம்.

Jupiter transits the 5th house from your moon sign or Rasi. This is a favourable position. You will get servants, prosperity, houses, women, clothes, gems and vehicles. If married and in child bearing age you will get children. Happy domestic life with wife and children, vehicular comforts, acquaintance of rich and powerful people, religious activities, donations, benefits from government, will get new servants, farmers will flourish with cattle and milk yield, will get valuable ornaments, will be respected and honored by all, can expect timely help from friends, unmarried can expect marriage during this period, may buy car and other high profile vehicles, politicians can win elections, business people will get new deals, students will pass exams with distinctions, housewives will be happier.

Jupiter aspects house 11. Result of this aspect is

Jupiter is ruling and will improve the good results


Saturn transiting house: 3

Rise in status. Saturn transits the 3rd house from your moon sign or Rasi. This is a favourable position for saturn. You will get wealth, servants, articles of enjoyment, vehicles, domestic animals. You will become influential, happy, free from diseases and will become greatly powerful and will defeat your enemies in fight. Relief from diseases, success in all undertakings, employment for unemployed, promotion in job, leadership, tasty timely food, gain of money and wealth are some of the good results of this transit. This 2.5 years is highly benefic and will offer many good result, financial well being, vehicles, sudden luck to brothers/sisters, help from friends, ability to fight back enemies and win over quarrels, sexual satisfaction, all kind of cattle and two wheeled vehicles like motor cycles and four wheeled luxuries like cars will be enjoyed by you. Thus saturn in third house is certainly a boon after spending disastrous 7.5 years sade sati.

Saturn aspects house 9. Result of this aspect is

The beneficial result of Saturn is obstructed by the Vedha caused by Kethu at house 12. So the good results are somehow reduced or completely absent.

Saturn is ruling and will improve the good results


Rahu transiting house: 6

வயிறு சார்ந்த உபாதைகள்

6-ம் இடத்திற்கு வந்து அமர உள்ள ராகுபகவான் உடல்நிலையில் சற்று சிரமத்தைத் தோற்றுவிப்பார். வயிறு சார்ந்த உபாதைகள் ஏற்படும். உணவு விஷயத்தில் கட்டுப்பாட்டுடன் இருந்தால் மட்டுமே உடல் நிலை சரியான நிலையில் இருக்கும். குடும்ப மருத்துவரிடம் அணுகி உங்கள் உடலுக்கு தேவையான ஆலோசனையை பெற்றுக்கொண்டு உடல் உபாதைகளை சரிசெய்து கொள்ளவும்.

ராகு கேது பெயர்ச்சியினால் பெற்றோர் உடல் நிலையில் அதிக கவனம் எடுத்துக்கொள்ளவும். வாழ்க்கைத் துணையின் உறவினர்கள் உங்கள் உதவியை நாடி வரக்கூடும். அநாவசிய செலவுகள் முற்றிலும் குறையும். ராகுவின் அருளால் தொழில் ரீதியாக சிறப்பான தனலாபத்தைக் பெற முடியும். ஓய்வில்லாமல் உழைப்பதற்கான பலனை வரும் ஒன்றரை வருட காலத்தில் காண்பீர்கள். ஆன்மிகம் உள்ளிட்ட பொதுப் பணிகளில் முன்நின்று செயல்பட்டு நற்பெயர் காண்பீர்கள். மொத்தத்தில் இந்த நற்பலன்களைத் தரும் வகையில் அமையும்.

Rahu aspects house 12. Result of this aspect is

Rahu is in enemy sign and may not be able to produce good results.


Kethu transiting house: 12

தடைபட்ட திருமணம் முடியும்

இனி உங்கள் பேச்சில் முதிர்ச்சி தெரியும். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். முன்கோபம் விலகும். எதிலும் பிடிப்பில்லாமல் விரக்தியுடன் இருந்தீர்களே! இனி எல்லாவற்றிலும் ஆர்வம் பிறக்கும். பிள்ளைகளின் கூடாப் பழக்கவழக்கங்கள் விலகும். மகனுக்குத் தடைபட்ட திருமணம் முடியும். பால்ய நண்பர்களின் சந்திப்பால் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள்.

Kethu aspects house 6. Result of this aspect is

Kethu in malefic position. Kethu transiting Vedha position to good position 3.ஒவ்வொறு இராசியிலும் கோள்கள் பயணிக்கும் ஊழி அளவு:

ஞாயிறு Sun - 1 திங்கள் - 1 month

நிலவு Moon - 2 நாட்களும் 6 மணி நேரமும் - Two Days and 6 hours

செவ்வாய் Mars - 45 நாட்கள் 45 days

அறிவன் (புதன்) Mercury - 1 திங்கள் அளவு 1 month

வியாழன் (குரு) Jupiter - 1 ஆண்டு 1 year

காரி (சனி) Saturn - 2 ஆண்டுகளும் 6 திங்கள்களும் 2 years and 6 months

வெள்ளி (சுக்கிரன்) Venus - 1 திங்கள் அளவு 1 month

ராகு Rahu - ஒரு ஆண்டும் 6 திங்கள்களும் One year and 6 months

கேது Kethu - ஒரு ஆண்டும் 6 திங்கள்களும் One Year and 6 monthsADVERTISEMENT

Shopping

  

Sarvashtaka Varga
Chart Calculator


Jaimini Astrology
Karaka Calculator


Upagraha Calculation
Kulikan, Mandi, Dhooma Calculator


Pancha Patchi Sastram
Agathiyar AruLiya


Find Jathaga Yogam
ஜாதக யோகங்கள் - தமிழ்


Chinese Gender Predictor
Guess Male or Female


Mayan Gender Predictor
Mayan way of finding Gender


Shettles Method
Gender Predictor


Chandra Yogam Calculator
Find Anba, Sunaba, Gajakesari yogams


Surya Yogam Calculator
Find Baskara, Putha Adithya yogam


Panch Mahapurush Yogam Calculator
Find Malavya, Amoka yogam etc.,


Rudraksha for Rashi
Which Rudraksha best for me?


Ratna / Ratan for Rashi
Which gemstone best for me?


Learn Astrology