திருக் கணித முறைப்படி பிறந்த சாதகம் கணிக்க

பிறந்த சாதகம் கணிக்க


பிறந்த சாதகம் கணிப்பதற்கு எல்லா பரப்புகளிலும் தகவலை சரியாக உள்ளிடவும்.
தகவல்கள் எல்லாம் கண்டிப்பாக தேவை

 •  
   
   
 • பெயர்:
 •  
 • பிறந்த நாள்:


 •  
 • பிறந்த நேரம்:


 •  
 • தாங்கள் வெயிற்கால நேரம் அல்லது பகல் நேர சேமிப்பு நேரம் கடைப்பிடிக்கும் பகுதிகளில் வாழ்கிறீர்கள் என்றால், அத்தகைய நேரங்களை உள்ளிடாதீர்கள். வழக்கமான நேரத்தை மட்டும் உள்ளிடவும். In put time without DST.
 • பிறந்த ஊர் (அல்லது அருகில் உள்ள பெரிய ஊர்) - ஆங்கில எழுத்துக்கள் மட்டும் - ONLY ENGLISH ALPHABETS PLEASE!
 • சில எழுத்துக்களை உள்ளிட்டு தேடவும். நீங்கள் உள்ளிட்ட ஊர், தேடலில் கிடைக்கப் பெறவில்லை எனில் கூகுள் தேடல் பயன்படுத்தி, ஊருக்கான நெட்டாங்கு மற்றும் அகலாங்கு பெறுக.
  எடுத்துக்காட்டாக, மதுரைக்கு நெட்டாங்கு (Longitude) 78 கிழக்கு 6 ; அகலாங்கு (Latitude) 9 வடக்கு 55.


 • நேர வலயம்
 •  
 • நெட்டாங்கு (Longitude)


 • அகலாங்கு (Latitude - அட்சரேகை)


 • விளக்க அட்டவணை
    தமிழில் - தென் இந்திய முறை
    ஆங்கிலம் - தென் இந்திய முறை
    ஆங்கிலம் - வட இந்திய முறை


முகப்பு