இன்றைய நாள் பஞ்சாங்கம்

 

பஞ்சாங்க நாள் & நேரம்20-01-2020 12:00:00 AM
தமிழ் நாள்கலி:5121 விகாரி ஆண்டு. தை,6
ஞாயிறு எழுதல்;06:45 AM
ஞாயிறு மறைதல்06:20 PM
கிழமைதிங்கள்
தாரகை/விண்மீன்அனுஷம், 20-01-2020 11:30 PMவரை
பூப்படைந்த நீராட்டு, பூ முடிக்க, பெயர் சூட்ட, காதுகுத்த, பூநூல் அணிய, நகை அணிய, பதவி ஏற்க, வண்டி ஏற, புது வீடு புக, வாசக் கால் வைக்க, சாமி இடம் அமைக்க, கடன் வாங்க, கதிர் அறுக்க, திருமணம், இடத்திற்கான வழிபாடு செய்ய ஏற்ற நாள்
திதிதேய்பிறை (கிருஷ்ண பக்ஷம்), தசமி, 20-01-2020 02:52 AMவரை
தசமி திதியில் உடல் நலம் தரக்கூடிய செயல்கள், திருமணம், காதுகுத்து, சடங்கு சுற்றல், பயணம், புதுமனை புகுதல், தண்ணீர் தொடர்பானவை, உயர் பொருப்பில் உள்ளவரை நேர் காணுதல், வீடு தொடர்பான நல்லவற்றை செய்யலாம்
யோகம்கன்டம், 20-01-2020 08:00 AMவரை
கரணம்பாலவம்
ராகு நேரம்08:12 AM to 09:39 AM
எமகண்டம்11:06 AM to 12:32 PM
குளிகன்01:59 PM to 03:26 PM
வார சூலைகிழக்கு, தென்மேற்கு 09:57 AM வரை; பரிகாரம்: தயிர்
யோகம்சித்தயோகம் (நல்ல வாய்ப்புகள் அமையும் நேரம்)
நிலவு இராசியில் பயனிக்கிறது (சந்திராஷ்டமம்)
கண்(நேத்திரம்)1
உயிர்½
திருமண சக்கரம்வடகிழக்கு

கலி :5121 விகாரி ஆண்டு
தை,6, திங்கள்
நிலவு நிலை: தேய்பிறை (கிருஷ்ண பக்ஷம்), தசமி,20-01-2020 02:52 AMவரை
விண்மீன்: அனுஷம், 20-01-2020 11:30 PMவரை
யோகம்: கன்டம், 20-01-2020 08:00 AMவரை
கரணம்: பாலவம்
ராகு காலம்: 08:12 AM to 09:39 AM
யமகண்டம்:11:06 AM to 12:32 PM
குளிகன்:01:59 PM to 03:26 PM
வார சூலை: கிழக்கு, தென்மேற்கு 09:57 AM வரை; பரிகாரம்: தயிர்
அமிர்தாதியோகம்:சித்தயோகம் (நல்ல வாய்ப்புகள் அமையும் நேரம்)
சந்திராஷ்டமம்:
கண்(நேத்திரம்): 1
உயிர்: ½
திருமண சக்கரம்: வடகிழக்குஇந்த பஞ்சாங்கம் சென்னையின் நெட்டாங்கு அகலாங்கை வைத்து கணகிடபட்டதாகும்.

பிற ஊர்களுக்கான சரியான பஞ்சாங்கம் தேவை இருப்போர்
பஞ்சாங்கம்
இணையத்தை பயன்படுத்தவும்