திருமண 10 பொருத்தம்

பெண்ணின் இராசி & நட்சத்திரம் மற்றும் ஆணின் இராசி & நட்சத்திரம் இருந்தால் 10 முக்கியமான திருமண பொருத்தம் இருக்கிறதா என்று பார்க்கலாம்.

நட்சத்திரத்தின் பாதம் தெரிந்தால் அதை உள்ளிடவும், இல்லையேல் அந்த பரப்பை அப்படியே விட்டு விடவும்.


  •  
     
     
  • ஆண்

  • பெண்
விளக்க அட்டவணை மாதிரியை தேர்வு செய்க

தமிழில் - தமிழர் முறை

ஆங்கிலத்தில் - தென் இந்திய முறை

ஆங்கிலத்தில் - வட இந்திய முறை


முகப்பு