2020
ஆண்டு மேஷம் இராசி பலன்

மேஷம் இராசி

நிலவு தற்பொழுது கேட்டை நட்சத்திரத்தில் உள்ளார்.

இந்த நட்சத்திரம் அறிவன்(புதன்) க்கு உரிமையானதாகும்

சந்திரன் செவ்வாயுடன் இணைவதால் வாகனத்தை கவனமாக ஓட்டவும். ஆயுதங்கள், நெருப்பை கவனமாகக் கையாளவும்.

சந்திரன் செவ்வாயுடன் இணைவதால் வாகனத்தை கவனமாக ஓட்டவும். ஆயுதங்கள், நெருப்பை கவனமாகக் கையாளவும். ராசியானது வியாழன்(குரு), பார்வை பெறுகிறது.

பிறப்பு ராசிக்கு 5 ல் வியாழன் (குரு) வருவதால் குடும்ப வாழ்வில் மகிழ்ச்சி பெருகும். நல்ல செயல்கள் நடைபெறும். வண்டி வாங்குவீர்கள். தொண்டு போன்ற புனித செயல்களில் ஈடுபடுவீர்கள். அரசாங்க வேலை கிடைக்கலாம்.

ஆண் குழந்தை பிறக்கலாம். கால்நடை,பால்வளம் பெருகும். ஆடை, அனிகலன், அந்தஸ்து, மரியாதை, மணமாகாதவர்களுக்கு திருமணம் போன்ற நல்ல பலன்களை எதிர்பார்க்கலாம்.

தற்பொழுது பிறப்பு ராசிக்கு ஒன்பதில் காரி என்கிற சனி வரும்போது வீண் விரையம்,புண்ணிய செயல்கள் தடைபடல், தகப்பனாருக்கு கண்டம், சோகமான மனநிலை, நோய்கள், விபத்து ஏற்படும் வாய்ப்பு, நல்ல வாய்ப்புகள் கை நழுவுதல் போன்ற தீய்மை விளைவிக்கும் பலன்கள் ஏற்படும். பதினொன்றாம் இடத்தை சனி பார்ப்பதால் தொழிலில் பெரிய லாபத்தை எதிர்பார்க்க முடியாது. மூன்றமிடத்தை பார்ப்பதால் மண திடம் குறைவு, காது சம்பந்தமான நோய்கள் ஏற்படலாம்.

மேஷ இராசிக்கான

முகப்பு