துலாம் இராசிக்கான
2019 - 20 குரு பெயர்ச்சி பலன்

துலாம் இராசி

வியாழன் உங்கள் இராசியின் 3 -ஆம் வீட்டிற்கு பெயற்சி

வணக்கம் ராசிக்காரரே!

அடுத்த குரு பெயற்சி ஏற்படும் வரை, குரு தங்களின் ராசியின் 3ஆம் வீட்டில் இருப்பார்.

அள்ளிக் கொடுத்த குரு, தற்போது உங்களை விட்டு தள்ளி சென்றுவிட்டார்.

வேலையில் தடங்கல் வரத்தான் செய்யும். தொழிலில் முடக்கம் வரத்தான் செய்யும். பண கொடுக்கல் வாங்கலில் பின்னடைவு ஏற்படும்.

வாங்கிய கடனை திருப்பிச் செய்லுத்த சிறிது சிறமப்படுவீர்கள்.

வயதானவராக இருந்தால், இறையடி சேர வாய்ப்பு இருக்கிறது.

உழைப்பே வெற்றியின் படிக்கட்டு என நன்கு உணர்ந்துள்ள தாங்கள், பல தடைகளை தாண்டி, பல துன்ப துயரங்களை அனுபவித்து வந்துள்ள நீங்கள், குருவின் உதவி இல்லாமலையே பல தடைகளை கடந்து வெற்றி பெறுவீர்கள் என்பது தின்னம்.

Jupiter - குரு aspects house 9 வது வீட்டின் மீது பார்வை கொள்கிறார்.

Jupiter - குரு தீங்கு சூழ்கிற நிலையில் இருக்கிறார். Jupiter - குரு transiting Vedha position to good position 7.

Jupiter - குரு is ruling and will improve the good results ஆட்சி செய்வதால், நன்மையே செய்வார்


துலாம் இராசிக்கான

முகப்பு