2019
ஆண்டு கன்னி இராசி பலன்

கன்னி இராசி

நிலவு தற்பொழுது பூசம் நட்சத்திரத்தில் உள்ளார்.

இந்த நட்சத்திரம் காரி(சனி) க்கு உரிமையானதாகும்

ராசியில் செவ்வாய் கிரக(ங்கள்)ம் உள்ளது . ராசியானது காரி(சனி), பார்வை பெறுகிறது.

ஒன்பதாமிடத்தில் 1 வருடமாக நற்பலன் கொடுத்த வியாழன் (குரு) பகவான் ராசிக்கு 10 ஆம் இடத்தில் தங்குகிறார். இதில் சில சோதனைகளை தருவார். எல்லாவற்றிற்கும் பிறர் உதவியை எதிர்பார்த்தல், பதவி பறிபோதல், உடல் நலம் கெடுதல்,

கண் தொடபான நோய்கள், மன உடல் சோர்வு, வெளியூருக்கு இட மாற்றம், சந்ததிக்கு அரிஷ்டம் போன்ற தீய பலன்கள் ஏற்படலாம். மேலும் வியாழன் பகவான் இரண்டமிடமான வருவாய் இடத்தையும், நான்காமிடமான மாத்ரு இடத்தையும், ஆறமிடமான ரோக இடத்தையும் பார்க்கிறார். இதனால் குடும்ப வாழ்வில் மகிழ்ச்சி, பண வரவு, பழைய கடன்கள் வசூலாதல், அம்மாவின் உடல் நலம் மேம்படுதல், வீடு வாகனம் வாங்கும் வாய்ப்பு, கல்வியில் வெற்றி போன்ற பலன்களை வழங்குவார்.

தற்பொழுது தங்கள் ராசிக்கு நான்காமிடத்தில் காரி என்கிற சனி பகவான் சஞ்சரிக்கிறார். இது அர்த்தாஷ்டம சனி அல்லது கண்டகச் சனி எனப்படுகிறது.

அரசாங்கத்தால் தொல்லை, கால்நடைகள் அழிவு, வீட்டை விட்டு வெளியேறுதல், வீடு மற்றும் சொத்துகள் கை நழுவி போதல், மனைவியை பிரிதல், உறவினர்களுடன் பகை, வாத நோய், கீழ் வாதம், பக்க வாதம், காலில் நோய் போன்ற பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் தீய பலன்களே இக்காலத்தில் அதிகம் நடைபெறும்.

ஆறாமிடத்தை பார்க்கும் சனியால் நோய் கடுமையாகும்,எதிர்கள் வலிமை பெறுவர், கடன் அதிகரிக்கும், சனி பிறப்பு ராசியை பார்ப்பதால் எதிலும் எச்சரிக்கையாக இருக்கவும்.

கன்னி இராசிக்கான

முகப்பு