2020
ஆண்டு கடகம் இராசி பலன்

கடகம் இராசி

நிலவு தற்பொழுது உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் உள்ளார்.

இந்த நட்சத்திரம் காரி(சனி) க்கு உரிமையானதாகும்

சந்திரன் செவ்வாயுடன் இணைவதால் வாகனத்தை கவனமாக ஓட்டவும். ஆயுதங்கள், நெருப்பை கவனமாகக் கையாளவும்.

சந்திரன் செவ்வாயுடன் இணைவதால் வாகனத்தை கவனமாக ஓட்டவும். ஆயுதங்கள், நெருப்பை கவனமாகக் கையாளவும். ராசியானது காரி(சனி), பார்வை பெறுகிறது.

பிறப்பு ராசிக்கு 8 ல் வியாழன் (குரு) பகவான் தங்குவது கெடு பலன்களையே பெரும்பாலும் கொடுக்கும். பண இழப்பு, வீட்டை விட்டு அல்லது நாட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டிய நிலை, பதவி, புகழ் பறிபோதல், உடல் நலக் குறைவு ஏற்படல்

,பயணங்களில் துன்பம், விபத்து, பணமுடை, மன நிம்மதி குறைதல், நெருப்பில் ஆபத்து, அரசாங்கத்தால் தொல்லை போன்ற தீய பலன்கள் அதிகம் ஏற்படலாம்.

தற்பொழுது பிறப்பு ராசிக்கு ஏழில் காரி என்கிற சனி பகவான் வருவதால் பண விரையம், இடம் பெயர்தல், பயணத்தின் போது விபத்து அச்சம், கால்நடைகள் அழிவு, வேலையாட்கள் பணியாட்கள் உங்களை விட்டு பிரிதல், மான பங்கம், பதவி பறிபோதல், நோய், உடல் நலம் கெடுதல் குறிக்கோள் இல்லாத பயணங்கள், மனதில் அச்சம், உறவினர் மறைவு, பெரும் பசி, பணமுடை வறுமை, வெளியூர் வாழ்கை அங்கு இன்னல்களும் என பலவித துன்பங்களை ஏழாமிடத்தில் சனி பகவான் தருகிறார்.

சனி ஒன்பதாமிடத்தை பார்ப்பதால் தகப்பனாருக்கு ஏதாவது பாதிப்பு, பிறப்பு ராசியை பார்ப்பதால் உங்களுக்கு உடல் நிலை பாதிப்பு போன்ற கெடுதல்களை சனி பகவான் தருகிறார்.

கடகம் இராசிக்கான

முகப்பு