2020
ஆண்டு கும்பம் இராசி பலன்

கும்பம் இராசி

நிலவு தற்பொழுது உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் உள்ளார்.

இந்த நட்சத்திரம் காரி(சனி) க்கு உரிமையானதாகும்

சந்திரன் செவ்வாயுடன் இணைவதால் வாகனத்தை கவனமாக ஓட்டவும். ஆயுதங்கள், நெருப்பை கவனமாகக் கையாளவும்.

சந்திரன் செவ்வாயுடன் இணைவதால் வாகனத்தை கவனமாக ஓட்டவும். ஆயுதங்கள், நெருப்பை கவனமாகக் கையாளவும்.

ராசிக்கு 3 ல் வியாழன் (குரு) வருவதால் பெருத்த கெட்ட செயலோ அல்லது துக்கமோ ஏற்படலாம், உடன் பிறந்தோருக்கு கண்டம், விரும்பாத இட பெயர்ச்சி, தகப்பனருக்கு கண்டம், உறவினருடன் பகை, சிறை பயம், நோய், எதிலும் முடிவெடுக்க இயலாமை, வேலையில் உயர்ந்த மதிப்பு பறிபோதல்,

வியாபாரத்தில் நொடிப்பு, பண முடை, வீண் அலைச்சல் போன்ற தீய பலன்களை வியாழன் பகவான் மூன்றமிடத்தில் வழங்குவார்.

தற்பொழுது பிறப்பு ராசிக்கு 12 ல் காரி என்கிற சனி பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் தீய பலன்களே அதிகம் தருகிறார்.

தரித்திரம், நொடிப்பு, பயனற்ற அலைச்சல், வெகு தொலைவு பயணங்கள், கட்டுகடங்காத தன் திறனுக்கு மீறிய செலவுகள், வேலை இல்லாமை, அதனால் வருவாய் இல்லாமை, எந்த தொழிலையும் செய்ய முடியாமை, மனைவி மக்களை விட்டு பிரிதல், உயிருக்கு பலவித கண்டங்கள், விருப்பத்திற்கு மாறாக வெளியூர் / வெளிநாடு பயணம் போன்ற பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் தீய பலன்கள் நடக்கும். இது ஏழரை சனியின் துவக்க காலம் ஆகும். எனவே எல்லாவற்றிலும் கவனமுடன் நடந்துகொள்ளவும்.

கும்பம் இராசிக்கான

முகப்பு