மகரம் இராசிக்கான
2019 - 20 குரு பெயர்ச்சி பலன்

மகரம் இராசி

வியாழன் உங்கள் இராசியின் 1 -ஆம் வீட்டிற்கு பெயற்சி

வணக்கம் ராசிக்காரரே!

அடுத்த குரு பெயற்சி ஏற்படும் வரை, குரு தங்களின் சென்ம ராசியில் குடி இருப்பார்.

கடந்த குரு பெயற்சி ஏற்படும் வரை, குரு தங்களின் ராசியின் 12வது வீட்டில் இருந்தார். அப்போது, தங்களுக்கு தேவையற்ற பல செலவினங்களை ஏற்படுத்தி வந்திருப்பார்.

தற்பொது அவர் இருக்கும் தங்களின் சென்ம ராசி வீடும் அவ்வளவு ஏற்புடையதல்ல.

பல்வேறு வகையான செலவுகளை குரு ஏற்படுத்துவார். எனினும், அச் செலவுகளுக்கு ஏற்றார் போல், வரவையும் ஏற்படுத்தி தருவார்.

எந்த வகை வம்பு துன்புகளுக்கு இடம் கொடுத்து விடாதீர்கள்.

வேலை பார்க்கும் இடத்தில் எச்சரிக்கையாக இருங்கள். பிறரின் வேலைகளை நீங்கல் எந்தவகையிலும் எடுத்து செய்ய ஏற்றுக்கொள்ளாதீர்கள். அப்படி செய்தால், அதனால் இடைஞ்சல்களே வந்து நிற்கும்.

நீங்கள் வேலை பார்க்கும் இடத்தில் ஊதிய உயர்வோ அல்லது வேலையில் பதவி உயர்வோ வேண்ட வேண்டாம். இது சரியான நேரம் இல்லை.

நீங்கள் உங்கள் குடியிருப்பு இடத்தை மாற்றுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். நீங்கள் வேறு ஊருக்கோ அல்லது வேறு நாட்டிற்கோ இடம் பெயர்ந்து செல்ல வாய்ப்பிருக்கிறது.

குரு, இந்த வீட்டில், தங்களுக்கு கெடுதல் கொடுத்தாலும், எவ்வகையிலும் தக்களை துன்பத்தில் விட்டு விட மாட்டான் என்பது தின்னம்.

Jupiter - குரு aspects house 7 வது வீட்டின் மீது பார்வை கொள்கிறார்.

Jupiter - குரு தீங்கு சூழ்கிற நிலையில் இருக்கிறார்.

Jupiter - குரு is debilated and may not give good results. சோர்வுற்ற நிலையில் இருப்பதால் எதிர்பார்த்த பலன் கிட்டாமல் போகலாம்


மகரம் இராசிக்கான

முகப்பு