2019
ஆண்டு மகரம் இராசி பலன்

மகரம் இராசி

நிலவு தற்பொழுது பரணி நட்சத்திரத்தில் உள்ளார்.

இந்த நட்சத்திரம் வெள்ளி(சுக்கிரன்) க்கு உரிமையானதாகும்

ராசியானது செவ்வாய், பார்வை பெறுகிறது.

ராசிக்கு 2 ல் வியாழன் (குரு) வருவதால் செல்வம் சேரும், திருமண வயதில் உள்ளவர்க்கு திருமணம் நடைபெறும், உங்கள் சொல்லுக்கு மதிப்பு பெருகும்,

ஆண் சந்ததி, உயர் பதவி, குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி, வேலை தேடுவோருக்கு நல்ல வேலை போன்ற நல்ல பலன்களை வியாழன் பகவான் வழங்குவார்.

தற்பொழுது பிறப்பு ராசிக்கு 12 ல் காரி என்கிற சனி பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் தீய பலன்களே அதிகம் தருகிறார்.

தரித்திரம், நொடிப்பு, பயனற்ற அலைச்சல், வெகு தொலைவு பயணங்கள், கட்டுகடங்காத தன் திறனுக்கு மீறிய செலவுகள், வேலை இல்லாமை, அதனால் வருவாய் இல்லாமை, எந்த தொழிலையும் செய்ய முடியாமை, மனைவி மக்களை விட்டு பிரிதல், உயிருக்கு பலவித கண்டங்கள், விருப்பத்திற்கு மாறாக வெளியூர் / வெளிநாடு பயணம் போன்ற பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் தீய பலன்கள் நடக்கும். இது ஏழரை சனியின் துவக்க காலம் ஆகும். எனவே எல்லாவற்றிலும் கவனமுடன் நடந்துகொள்ளவும்.

மகரம் இராசிக்கான

முகப்பு