மிதுனம் இராசிக்கான
2019 - 20 குரு பெயர்ச்சி பலன்

மிதுனம் இராசி

வியாழன் உங்கள் இராசியின் 8 -ஆம் வீட்டிற்கு பெயற்சி

வணக்கம் ராசிக்காரரே!

குரு தற்பொது தங்களின் ராசியின் 8வது வீட்டில் குடியேறியுள்ளார்.

குரு இங்கே அச்டம நிலையை கொண்டுள்ளார்.

குரு என்றாலே வளமும் நலமும் தருபவன் என்று எல்லோருக்கும் தெரியும். அப்படிப்பட்ட குரு அச்டம நிலையில் இருக்கிறார் என்றால், கடும் பொருளாதார சிக்கல் ஏற்படும் என்பது அறிந்ததே. கடும் உழைப்பால் மட்டுமே இந்நிலையில் இருந்து விடுபட முடியும்.

இயற்கையாகவே உழைக்கும் மனநிலை கொண்ட தாங்கள் குரு தன் அச்டம நிலையில் தரும் கெடு பலங்களை சமாளித்து அடுத்து நடக்கும் குரு பெயற்சியில், குரு தரப்போகும் செல்வங்களுக்கு தங்கள் மனநிலையை ஏற்படுத்திக்கொள்வீர்கள்.

தியானமும், அமைதியுமே தற்போது தங்களுக்கு தேவைப்படும் நிலை.

திருப்பரன்குன்றம், வேளாங்கன்னி, திருச்செந்தூர், பழனி, மனல்மேடு போன்ற கோவில்களுக்கு சென்று வாருங்கள்.

Jupiter - குரு aspects house 2 வது வீட்டின் மீது பார்வை கொள்கிறார்.

Jupiter - குரு தீங்கு சூழ்கிற நிலையில் இருக்கிறார். Jupiter - குரு transiting Vedha position to good position 11.

Jupiter - குரு is debilated and may not give good results. சோர்வுற்ற நிலையில் இருப்பதால் எதிர்பார்த்த பலன் கிட்டாமல் போகலாம்


மிதுனம் இராசிக்கான

முகப்பு