2020
ஆண்டு மிதுனம் இராசி பலன்

மிதுனம் இராசி

நிலவு தற்பொழுது உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் உள்ளார்.

இந்த நட்சத்திரம் காரி(சனி) க்கு உரிமையானதாகும்

சந்திரன் செவ்வாயுடன் இணைவதால் வாகனத்தை கவனமாக ஓட்டவும். ஆயுதங்கள், நெருப்பை கவனமாகக் கையாளவும்.

சந்திரன் செவ்வாயுடன் இணைவதால் வாகனத்தை கவனமாக ஓட்டவும். ஆயுதங்கள், நெருப்பை கவனமாகக் கையாளவும். ராசியில் ஞாயிறு(சூரியன்),அறிவன்(புதன்),ராகு கிரக(ங்கள்)ம் உள்ளது . ராசியானது செவ்வாய், வியாழன்(குரு), கேது, பார்வை பெறுகிறது.

ராசிக்கு 7 ல் வியாழன் (குரு) வருவதால் மனைவி மூலம் மகிழ்ச்சி, செல்வ நிலை உயர்வு, அரசாங்கத்தின் மூலம் வருவாய், உயர்ந்த வண்டி (கார்) கிடைக்கும், கல்வியில் தேர்ச்சி, புனித பயணம் மேற்கொள்வது, வியாபார தொடர்பாக வெளிநாட்டு பயணம்,

குழந்தை பிறப்பு, பேச்சு திறமை, விரும்பிய பொருட்களை பெறுதல், இப்படி எல்லா வகையிலும் ஏழாமிடத்தில் வியாழன் பகவான் கொடுப்பார்.

தற்பொழுது காரி என்கிற சனி தங்கள் பிறப்பு ராசிக்கு எட்டாமிடத்தில் உள்ளது. இது அஷ்டம சனி எனப்படும் கடுமையான நிலையாகும். வயிற்று நோய், பண நொடிப்பு, எடுத்த செயல்களில் / வேலைகளில் தோல்வி,கால்நடைகள் அழிவு, நண்பர்களுக்கு கஷ்டம், அரசாங்கத்தால் தொல்லை, சிறை தண்டனை, மான பங்கம், பல வகை தடங்கல்கள், வீண் செலவுகள், அபராதம் செலுத்துதல், கண் நோய், வறுமை, கடுமையாக உழைக்க வேண்டிய கட்டாயம், போன்ற பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் தீய பலன்கள் ஏற்படும்.

சனி இரண்டாமிடத்தை பார்ப்பதால் குடும்பத்தில் சச்சரவு, ஐந்தாமிடத்தை பார்ப்பதால் குழந்தைகளின் உடல்நிலை கெடுதல் போன்ற பலன்கள் ஏற்படும்.

மிதுனம் இராசிக்கான

முகப்பு