2020
ஆண்டு மிதுனம் இராசி பலன்

மிதுனம் இராசி

நிலவு தற்பொழுது கேட்டை நட்சத்திரத்தில் உள்ளார்.

இந்த நட்சத்திரம் அறிவன்(புதன்) க்கு உரிமையானதாகும்

சந்திரன் செவ்வாயுடன் இணைவதால் வாகனத்தை கவனமாக ஓட்டவும். ஆயுதங்கள், நெருப்பை கவனமாகக் கையாளவும்.

சந்திரன் செவ்வாயுடன் இணைவதால் வாகனத்தை கவனமாக ஓட்டவும். ஆயுதங்கள், நெருப்பை கவனமாகக் கையாளவும். ராசியில் ராகு கிரக(ங்கள்)ம் உள்ளது . ராசியானது செவ்வாய், வியாழன்(குரு), காரி(சனி), கேது, பார்வை பெறுகிறது.

ராசிக்கு 7 ல் வியாழன் (குரு) வருவதால் மனைவி மூலம் மகிழ்ச்சி, செல்வ நிலை உயர்வு, அரசாங்கத்தின் மூலம் வருவாய், உயர்ந்த வண்டி (கார்) கிடைக்கும், கல்வியில் தேர்ச்சி, புனித பயணம் மேற்கொள்வது, வியாபார தொடர்பாக வெளிநாட்டு பயணம்,

குழந்தை பிறப்பு, பேச்சு திறமை, விரும்பிய பொருட்களை பெறுதல், இப்படி எல்லா வகையிலும் ஏழாமிடத்தில் வியாழன் பகவான் கொடுப்பார்.

தற்பொழுது பிறப்பு ராசிக்கு ஏழில் காரி என்கிற சனி பகவான் வருவதால் பண விரையம், இடம் பெயர்தல், பயணத்தின் போது விபத்து அச்சம், கால்நடைகள் அழிவு, வேலையாட்கள் பணியாட்கள் உங்களை விட்டு பிரிதல், மான பங்கம், பதவி பறிபோதல், நோய், உடல் நலம் கெடுதல் குறிக்கோள் இல்லாத பயணங்கள், மனதில் அச்சம், உறவினர் மறைவு, பெரும் பசி, பணமுடை வறுமை, வெளியூர் வாழ்கை அங்கு இன்னல்களும் என பலவித துன்பங்களை ஏழாமிடத்தில் சனி பகவான் தருகிறார்.

சனி ஒன்பதாமிடத்தை பார்ப்பதால் தகப்பனாருக்கு ஏதாவது பாதிப்பு, பிறப்பு ராசியை பார்ப்பதால் உங்களுக்கு உடல் நிலை பாதிப்பு போன்ற கெடுதல்களை சனி பகவான் தருகிறார்.

மிதுனம் இராசிக்கான

முகப்பு