2020
ஆண்டு ரிஷபம் இராசி பலன்

ரிஷபம் இராசி

நிலவு தற்பொழுது கேட்டை நட்சத்திரத்தில் உள்ளார்.

இந்த நட்சத்திரம் அறிவன்(புதன்) க்கு உரிமையானதாகும்

சந்திரன் செவ்வாயுடன் இணைவதால் வாகனத்தை கவனமாக ஓட்டவும். ஆயுதங்கள், நெருப்பை கவனமாகக் கையாளவும்.

சந்திரன் செவ்வாயுடன் இணைவதால் வாகனத்தை கவனமாக ஓட்டவும். ஆயுதங்கள், நெருப்பை கவனமாகக் கையாளவும். ராசியானது நிலவு(சந்திரன்), செவ்வாய், பார்வை பெறுகிறது.

ராசிக்கு 6 ல் வியாழன் (குரு) வருவதால் வறட்சி , பஞ்சம், இடம்விட்டு இடம் பெயர்தல், பிறர் செய்த குற்றத்திற்கு நீங்கள் தண்டனை அனுபவித்தல், வயிற்றளைச்சை நோய், மனைவி மக்களிடம் வெறுப்பு,

எதிலும் முழுமை இல்லாத நிலை, முயற்சிகள் வீணாதல், அரசாங்க பகை போன்ற தீய பலன்கள் ஏற்படும்.

தற்பொழுது காரி என்கிற சனி தங்கள் பிறப்பு ராசிக்கு எட்டாமிடத்தில் உள்ளது. இது அஷ்டம சனி எனப்படும் கடுமையான நிலையாகும். வயிற்று நோய், பண நொடிப்பு, எடுத்த செயல்களில் / வேலைகளில் தோல்வி,கால்நடைகள் அழிவு, நண்பர்களுக்கு கஷ்டம், அரசாங்கத்தால் தொல்லை, சிறை தண்டனை, மான பங்கம், பல வகை தடங்கல்கள், வீண் செலவுகள், அபராதம் செலுத்துதல், கண் நோய், வறுமை, கடுமையாக உழைக்க வேண்டிய கட்டாயம், போன்ற பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் தீய பலன்கள் ஏற்படும்.

சனி இரண்டாமிடத்தை பார்ப்பதால் குடும்பத்தில் சச்சரவு, ஐந்தாமிடத்தை பார்ப்பதால் குழந்தைகளின் உடல்நிலை கெடுதல் போன்ற பலன்கள் ஏற்படும்.

ரிஷப இராசிக்கான

முகப்பு