2021
ஆண்டு ரிஷபம் இராசி பலன்

ரிஷபம் இராசி

நிலவு தற்பொழுது விசாகம் நட்சத்திரத்தில் உள்ளார்.

இந்த நட்சத்திரம் வியாழன்(குரு) க்கு உரிமையானதாகும்

ராசியில் செவ்வாய்,ராகு கிரக(ங்கள்)ம் உள்ளது . ராசியானது வியாழன்(குரு), கேது, பார்வை பெறுகிறது.

ராசிக்கு 7 ல் வியாழன் (குரு) வருவதால் மனைவி மூலம் மகிழ்ச்சி, செல்வ நிலை உயர்வு, அரசாங்கத்தின் மூலம் வருவாய், உயர்ந்த வண்டி (கார்) கிடைக்கும், கல்வியில் தேர்ச்சி, புனித பயணம் மேற்கொள்வது, வியாபார தொடர்பாக வெளிநாட்டு பயணம்,

குழந்தை பிறப்பு, பேச்சு திறமை, விரும்பிய பொருட்களை பெறுதல், இப்படி எல்லா வகையிலும் ஏழாமிடத்தில் வியாழன் பகவான் கொடுப்பார்.

தற்பொழுது பிறப்பு ராசிக்கு ஒன்பதில் காரி என்கிற சனி வரும்போது வீண் விரையம்,புண்ணிய செயல்கள் தடைபடல், தகப்பனாருக்கு கண்டம், சோகமான மனநிலை, நோய்கள், விபத்து ஏற்படும் வாய்ப்பு, நல்ல வாய்ப்புகள் கை நழுவுதல் போன்ற தீய்மை விளைவிக்கும் பலன்கள் ஏற்படும். பதினொன்றாம் இடத்தை சனி பார்ப்பதால் தொழிலில் பெரிய லாபத்தை எதிர்பார்க்க முடியாது. மூன்றமிடத்தை பார்ப்பதால் மண திடம் குறைவு, காது சம்பந்தமான நோய்கள் ஏற்படலாம்.

ரிஷப இராசிக்கான

முகப்பு